دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

585 نرم افزار

امور اداری

261 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

113 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

139 نرم افزار

سلامت و درمان

141 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

79 نرم افزار

تولید و انبارداری

97 نرم افزار

ساختمان و مسکن

42 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

70 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

47 نرم افزار

چندرسانه ای

62 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

33 نرم افزار

کاربردی و مفید

22 نرم افزار

سفر و گردشگری

16 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

29 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

29 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

14 نرم افزار

ورزش و تندرستی

18 نرم افزار