دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

599 نرم افزار

امور اداری

268 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

116 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

140 نرم افزار

سلامت و درمان

144 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

79 نرم افزار

تولید و انبارداری

100 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

71 نرم افزار

ساختمان و مسکن

44 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

47 نرم افزار

چندرسانه ای

63 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

34 نرم افزار

کاربردی و مفید

23 نرم افزار

سفر و گردشگری

16 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

29 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

30 نرم افزار

ورزش و تندرستی

18 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

14 نرم افزار