دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

562 نرم افزار

امور اداری

248 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

110 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

135 نرم افزار

سلامت و درمان

138 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

78 نرم افزار

تولید و انبارداری

91 نرم افزار

ساختمان و مسکن

41 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

62 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

47 نرم افزار

چندرسانه ای

61 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

34 نرم افزار

کاربردی و مفید

19 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

29 نرم افزار

سفر و گردشگری

14 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

27 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

14 نرم افزار

ورزش و تندرستی

17 نرم افزار