دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

618 نرم افزار

امور اداری

277 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

124 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

146 نرم افزار

سلامت و درمان

153 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

83 نرم افزار

تولید و انبارداری

110 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

83 نرم افزار

ساختمان و مسکن

46 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

51 نرم افزار

چندرسانه ای

64 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

36 نرم افزار

کاربردی و مفید

23 نرم افزار

سفر و گردشگری

20 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

34 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

31 نرم افزار

ورزش و تندرستی

21 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

16 نرم افزار