لیست اخبار

صفحه از ۲۰

5 استراتژی برای بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

فروزان
۰
رشد فناوری ارتباطات، به ویژه در رسانه های اجتماعی ، چگونگیه کسب و کار، بدست آوردن و حفظ مشتریان را تغییر داده است. تعامل مشتری جایگزین بازاریابی شده است، که بسیار شخصی است و می تواند پیچیده باشد. سیست...
صفحه از ۲۰