لیست انواع نرم افزارهای شهرداری
لیست انواع نرم افزارهای شهرداری

سایر دسته هایی که در موضوع سازمان ها و مشاغل می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

4 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
سیستم نوسازی آمارد

سیستم نوسازی آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
کمیسیون ماده 100 آمارد

کمیسیون ماده 100 آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 10,000,000 ريال
سیستم عوارض خودرو آمارد

سیستم عوارض خودرو آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 25,000,000 ريال
سیستم جامع درامد (ساختمانی) آمارد

سیستم جامع درامد (ساختمانی) آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 25,000,000 ريال