لیست انواع نرم افزارهای خدمات و نظافت
لیست انواع نرم افزارهای خدمات و نظافت

سایر دسته هایی که در موضوع سازمان ها و مشاغل می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

2 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 500,000 ريال
ویژگی برتر
سادگی
مدیریت نظافت سرمایه

مدیریت نظافت سرمایه

تولید توسط خاتم توس

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 500,000 ريال
ویژگی برتر
نرم افزار 100٪ تولید داخل