لیست انواع نرم افزار های مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست

لیست انواع نرم افزار های مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به محیط زیست
مرتب سازی بر اساس:

سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان

تولید توسط توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

مشخصات کلی:

نرم افزار مدیریت HSE

چرا سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

قابلیت اختصاصی سازی بر اساس نیاز مشتری - بهره گیری از بستر ماکروسافت شیرپوینت -قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارهای سازمان الکترونیک (بر بستر شیرپوینت)

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات