لیست انواع نرم افزار پیمانکاری
لیست انواع نرم افزار پیمانکاری

سایر دسته هایی که در موضوع تولید و انبارداری می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

13 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 800,000 ريال
ویژگی برتر
ساده
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 3,850,000 ريال
ویژگی برتر
منطبق با استانداردهای مالی و نرم افزاری
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 5,700,000 ريال
ویژگی برتر
گرافیک و واسط کاربری زیبا و آسان نرم افزار
 • انبار داری نامحدود

 • آلارم و یاد آور خودکار

 • ثبت برگ های مختلف

 • چاپ چک

 • حسابداری بدهکاری و بستان کاری

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 3,800,000 ريال
ویژگی برتر
تحت شبکه
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 2,260,000 ريال
ویژگی برتر
با قیمت بسیار مناسب امکانات بسیار کاملی دارد و کاربری آن بسیار ساده است. و امکان ارتقاء و اضافه کردن امکانات اختصاصی را برای مشتریان دارد
نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های تاسیساتی وپیمانکاری

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های تاسیساتی وپیمانکاری

تولید توسط نرم افزار حسابداری سازه حساب

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 3,500,000 ريال
ویژگی برتر
تحت شبکه
 • انبار داری نامحدود

 • آلارم و یاد آور خودکار

 • ثبت برگ های مختلف

 • چاپ چک

 • حسابداری بدهکاری و بستان کاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاران وینا

نرم افزار حسابداری پیمانکاران وینا

تولید توسط فناوری اطلاعات فراگستر

پلتفرم اجرا
قیمت
5,800,000 ريال
ویژگی برتر
ساده
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 18,000,000 ريال
ویژگی برتر
قیمت مناسب/امکانات بالا
نرم افزار پیمانکاری توتال ان ای وی

نرم افزار پیمانکاری توتال ان ای وی

تولید توسط توتال ان ای وی (پیشرو رایانه فراسوی اطلاعات)سابق

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
ویژگی برتر
کنترل دقیق و گسترده
حسابداری امین (نسخه پیمانکاری)

حسابداری امین (نسخه پیمانکاری)

تولید توسط سینا رایانه پویا

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
نرم افزار پیمانکاری سدنا

نرم افزار پیمانکاری سدنا

تولید توسط فناوری اطلاعات رایاسپهر

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 3,500,000 ريال
ویژگی برتر
امکانات زیاد در مقایسه با قیمت
 • انبار داری نامحدود

 • آلارم و یاد آور خودکار

 • ثبت برگ های مختلف

 • چاپ چک

 • حسابداری بدهکاری و بستان کاری

نرم افزار جامع پیمانکاران فونیکس

نرم افزار جامع پیمانکاران فونیکس

تولید توسط شرکت فناوری اطلاعات ققنوس

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
ویژگی برتر
قیمت مناسب
حسابداری رقم افزار (نسخه پیمانکاری)

حسابداری رقم افزار (نسخه پیمانکاری)

تولید توسط نوین رقم افزار پارسیان

پلتفرم اجرا
قیمت
3,000,000 ريال