لیست انواع نرم افزارهای سازمان های دولتی
لیست انواع نرم افزارهای سازمان های دولتی

سایر دسته هایی که در موضوع سازمان ها و مشاغل می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

6 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
نرم افزار اتوماسیون سازمان تاکسیرانی

نرم افزار اتوماسیون سازمان تاکسیرانی

تولید توسط کارین امواج کردستان

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 50,000,000 ريال
ویژگی برتر
یکپارچگی سیستم با وب سایت تاکسیرانی طراحی شده
سیستم تاکسیرانی آمارد

سیستم تاکسیرانی آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 15,000,000 ريال
سیستم نوسازی آمارد

سیستم نوسازی آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
کمیسیون ماده 100 آمارد

کمیسیون ماده 100 آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 10,000,000 ريال
سیستم عوارض خودرو آمارد

سیستم عوارض خودرو آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 25,000,000 ريال
سیستم جامع درامد (ساختمانی) آمارد

سیستم جامع درامد (ساختمانی) آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 25,000,000 ريال