لیست نرم افزار های اتحادیه های صنفی

لیست نرم افزار های اتحادیه های صنفی

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۴)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس

تولید توسط پیشگامان هریس رایانه

معرفی نرم افزار:

زیر سیستم مدیریت اعضاء, زیر سیستم دبیرخانه,زیر سیستم بازرسی کامل , زیر سیستم سامانه اخطار و استعلام, زیر سیستم پیگیری پروند ها, زیر سیستم کارتابل ارجاعات، زیر سیستم گزارش ساز ...

پشتیبانی رایگان اولیه سه ماه
آموزش رایگان اولیه سه ماه
دارای کاتالوگ
اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس
کاتالوگ
دارد
اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس
دمو
نامشخص
اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس
پشتیبانی رایگان
سه ماه
اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس
آموزش رایگان
سه ماه
چرا اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

سیستم های پرونده اعضاء , دبیرخانه , بایگانی اسناد , سامانه پیامکی و ... همگی بصورت یکپارچه و متصل بهم بصورت خودکار عمل میکنند

قیمت: شروع از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

سما

تولید توسط کارین امواج کردستان

معرفی نرم افزار:

هدف از پیاده سازی این سامانه ورود اطلاعات اعضای اتحادیه توسط اتحادیه مربوطه و نظارت و گزارشگیری از تمام عضوهای صنفی توسط اتحادیه می باشد بدین صورت اتحادیه ها صنف های مربوطه را...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۹ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
سما
کاتالوگ
دارد
سما
دمو
دارد
سما
پشتیبانی رایگان
12 ماه
سما
آموزش رایگان
9 ساعت
چرا سما از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

امکان ارسال پیامک به اعضای صنفی - گزارش های متنوع - رابط کاربری گرافیک زیبا - قیمت مناسب- یادگی و سرعت

قیمت: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان

تولید توسط نیستان رایانه

معرفی نرم افزار:

اتحادیه اصناف با هدف اتوماسیون و خودکار سازی روند مدیریت اعضاءاتحادیه ها و تسریع در امور (MIS) سیستم جامع اطلاعات مدیریت اداری ارباب رجوع و تحقق رویای حذف کاغذ، طراحی و پیاده...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان
کاتالوگ
دارد
نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان
دمو
دارد
نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار مدیریت اعضاء اتحادیه اصناف نیستان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: شروع از ۳,۳۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد

تولید توسط تحلیلگران آمارد نوین آمل

معرفی نرم افزار:

مکانیزه کرده عوارض اصناف در شهرداریها

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای کاتالوگ
سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد
کاتالوگ
دارد
سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد
دمو
نامشخص
سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سیستم اصناف(کسب وپیشه )آمارد از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیاتسایر برچسب های دسته

مدیریت اتحادیه صنفی / اتوماسیون اتحادیه صنفی / اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی / نرم افزار اتحادیه / سیستم اصناف / نرم افزار اصناف