لیست انواع نرم افزارهای سیستم های تصمیم گیری

لیست انواع نرم افزارهای سیستم های تصمیم گیری

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی

تولید توسط شرکت مدیر سیستم نوین

مشخصات کلی:

نرم افزار تعیین راندمان و توزیع منابع انسانی صنایع ماشین سازی و قطعه سازی

چرا نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

تعیین شاخص برای سیستم پاداش کارخانجات قطعه سازی

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات