لیست انواع نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)
لیست انواع نرم افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

سایر دسته هایی که در موضوع امور اداری می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

6 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
سیستم مديريت فرآيندهای كسب و كار آبانگان

سیستم مديريت فرآيندهای كسب و كار آبانگان

تولید توسط توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
ویژگی برتر
قابلیت اختصاصی سازی بر اساس نیاز مشتری
  • فرم ساز

  • گزارش ساز

  • گردش کار (Workflow)

  • مدیریت قوانین (Rule)

  • مدیریت گروهها و نقشها (Role)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار

تولید توسط دانش رایان آروین

پلتفرم اجرا
قیمت
0 ريال
ویژگی برتر
موتور مدیریت پایگاه داده ها
سیستم جریان کاری (Work Flow) فرا رایانه

سیستم جریان کاری (Work Flow) فرا رایانه

تولید توسط طرح و پردازش فرارایانه

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
نرم افزار مای پروسس (مدیریت گردشکار)

نرم افزار مای پروسس (مدیریت گردشکار)

تولید توسط مهندسی مای دیتا

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 20,000,000 ريال
ویژگی برتر
تولید داخل
  • فرم ساز

  • گزارش ساز

  • گردش کار (Workflow)

  • مدیریت قوانین (Rule)

  • مدیریت گروهها و نقشها (Role)