لیست نرم افزار های مدیریت مشاغل

لیست نرم افزار های مدیریت مشاغل

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده

تولید توسط توسعه علوم راهبردی ایده

معرفی نرم افزار:

نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده
کاتالوگ
دارد
نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده
دمو
دارد
نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

ONET

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات


سایر برچسب های دسته

نرم افزار تدوین شناسنامه مشاغل