لیست انواع نرم افزارهای مدیریت مشاغل

لیست انواع نرم افزارهای مدیریت مشاغل

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده

تولید توسط توسعه علوم راهبردی ایده

مشخصات کلی:

نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل

چرا نرم افزار تدوین مشاغل و تجزیه و تحلیل شغل ایده از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

ONET

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات