لیست انواع نرم افزارهای مدیریت تدارکات و خرید
لیست انواع نرم افزارهای مدیریت تدارکات و خرید

سایر دسته هایی که در موضوع امور اداری می توانید مشاهده کنید؛
حامی طلایی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی طلایی اینجا کلیک کنید.
حامی نقره ای
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی نقره ای اینجا کلیک کنید.
حامی برنزی
جهت معرفی نرم افزار خود در قسمت حامی برنزی اینجا کلیک کنید.

4 نرم افزار

مرتب سازی بر اساس
نرم‏ افزار تدارکات داخلی و کارپردازی فرا رایانه

نرم‏ افزار تدارکات داخلی و کارپردازی فرا رایانه

تولید توسط طرح و پردازش فرارایانه

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
سیستم نرم افزاری سفارشات و تدارکات خارجی آبانگان

سیستم نرم افزاری سفارشات و تدارکات خارجی آبانگان

تولید توسط توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 0 ريال
ویژگی برتر
قابلیت اختصاصی سازی بر اساس نیاز مشتری
نرم افزار تدارکات و خرید راندمان

نرم افزار تدارکات و خرید راندمان

تولید توسط راندمان سافت

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 10,000,000 ريال
ویژگی برتر
پشتیبانی از کلیه فرآیندهای کارپردازی
خرید و تدارکات

خرید و تدارکات

تولید توسط شرکت نرم افزار فروردین

پلتفرم اجرا
قیمت
شروع از 3,300,000 ريال
ویژگی برتر
کیفیت