لیست نرم افزار های مدیریت زنجیره تامین (SCM)

لیست نرم افزار های مدیریت زنجیره تامین (SCM)

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۲)

بازگشت به تولید و انبارداری
مرتب سازی بر اساس:

سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان

تولید توسط دانش و فناوری راهگشایان زمان

معرفی نرم افزار:

شناسایی تامین کنندگان - درگاه تامین کنندگان - درگاه پیمانکاران - مدیریت فرایند عرضه و تقاضا

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان
کاتالوگ
دارد
سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان
دمو
دارد
سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سیستم نمایشگاه مجازی پیمانکاران و تامین کنندگان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

مناسب برای واحدهای بازرگانی- تدارکات- قراردادهاو دفاتر تعیین صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان- تحت وب- پروفایل اختصاصی برای تامین کنندگان- و درگاه پیمانکاران- و درگاه تامین ک...

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان

تولید توسط دانش و فناوری راهگشایان زمان

معرفی نرم افزار:

مدیریت اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان و سازندگان - خود اظهاری اینترنتی پیمانکاران و تامین کنندگان و سازندگان - ارزیابی پیمانکاران، تامین کنندگان و سازندگان - مدیریت لیست ...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان
کاتالوگ
دارد
سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان
دمو
دارد
سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سیستم بانک اطلاعات پیمانکاران و تامین کنندگان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

مناسب برای واحدهای تعیین صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان- بازرگانی- خود اظهاری اینترنتی- قابلیت ارزیابی صلاحیت مطابق قانون معاملات- مدیریت لیست های کوتاه

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات