محاسبه طول دوره آموزشی مخصوص آموزشگاه های فنی و حرفه ای و ثبت در دوره آموزشی در پورتال سازمان فنی و حرفه ای https://telegram.me/tncoltd

قیمت: رایگان
نحوه خرید: نامشخـص
راه های مشاهده: نامشخـص

تاکنون دیدگاهی برای این نرم افزار ثبت نشده است
خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت
ارزیابی کلی
(0 از ۵)
نرم افزار رایگان محاسبه طول دوره آموزشی آموزشگاه
کاتالوگ
این نرم افزار دارای کاتالوگ نمی باشد.

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« تایید شده »
تولید کننده
تراشه نگار
دفتر مرکزی
تهران
از سال
۱۳۷۷
سایر محصولات
نرم افزار آموزشگاه School

راه های ارتباطی با تراشه نگار

تلفن
۰۹۱۹۹۰۰۸۸۰۶
فکس
۰۲۱۵۵۰۸۱۱۴۲
ایمیل
info@tncoltd.com
آدرس
تهران -نازی آباد - خیابان نیکنام جنوبی پلاک 6

توضیحات

محاسبه طول دوره آموزشی مخصوص آموزشگاه های فنی و حرفه ای و ثبت در دوره آموزشی در پورتال سازمان فنی و حرفه ایتاریخچه بروز رسانی نرم افزار

پیشنهادات شما در نسخه های بعدی اعمال خواهد شد


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.8.1.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- گزینه نمایش اسناد ، جهت گزارش گیری جزئی از وضعیت مالی ثبت نام شدگان
2- ارسال پیام نتیجه نمرات مستمر و کلاسی، در بخش گزارش نمرات مستمر و کلاسی
3- نمایش میانگین ثبت نام بر اساس شهریه پایه در بخش گزارش ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.8.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش جستجوی رزرو و تماس گیرندگان
2- اضافه شدن گزینه کد پستی در فرم ثبت نام
3- اضافه شدن گزینه بازاریاب در فرم ثبت نام
4- امکان گزارش گیری بر اساس بازاریاب در گزارش ثبت نام شدگان
5- اضافه شدن ستون شهریه پایه در گزارش ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.9.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی مالی ثبت نام شدگان
2- اضافه شدن گزینه وضعیت نظام وظیفه در فرم ثبت نام و چاپ قرارداد دانشجو


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.8.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی اعلام پیام صوتی تعداد جلسات، زمان حضور غیاب خودکار با دستگاه بارکد و کارت RFID و یا اثر انگشت (مورد استفاده در موسسات هنری)
2- امکان نمایش میزان سن فعلی ثبت نام شدگان در کلیه بخشها (تاریخ سیستم بروز شده باشد)
3- امکان گزارش گیری از دریافت شهریه، تخفیف شهریه، عودت شهریه، کاهش شهریه، افزایش شهریه، در بخش گزارش سرجمع ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.7.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش استخراج شماره های همراه
2- امکان نمایش رنگی ردیف هایی که امروز تاریخ پرداخت اقساط آنها میباشد. در بخش لیست اقساط معوقه
3- امکان درج سطح دسترسی به صدور قبض و تغییر تاریخها


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.6.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان گزارش مالی از لیست نهایی گزارش ثبت نام شدگان
2- پیام اخطار خروج از نرم افزار
3- نمایش مانده حساب، افراد حاضر در کلاس در بخش برنامه کلاسها
4- نمایش ستونهای بدهکار و بستانکار در گزارش سر جمع مالی ثبت نام شدگان
5- نمایش ستونهای بدهکار و بستانکار در گزارش عملکرد مالی ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.5.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان ثبت و دسترسی حضور غیاب دانشجویان بصورت اتوماتیک در نسخه تک کاربر
2- امکان ثبت و دسترسی حضور غیاب پرسنل بصورت اتوماتیک در نسخه تک کاربر
3- پیام اخطار زمان درج مشخصات تکراری در بخش رزرو
4- اعلام پیام صوتی تعداد جلسات، زمان حضور غیاب خودکار با دستگاه بارکد و کارت RFID و یا اثر انگشت (مورد استفاده در موسسات هنری)


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.4.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- نمایش میزان شهریه کنار نام درس در کلیه بخشهای نرم افزار
2- نمایش شغل در بخش چاپ مدیریت ثبت نام شدگان
3- دریافت تاریخ در زمان درج مشخصات فردی
4- امکان ویرایش تاریخ ثبت مشخصات فردی
5- دریافت تاریخ ثبت نام درس در زمان درج دروس
6- دریافت تاریخ در زمان درج موارد غیر درسی


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.3.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- پیام ثبت سند حسابداری در صورت عدم موجودی بستانکار
2- ارسال پیامک نتیجه آزمون در بخش ثبت اطلاعات نمره نهایی
3- بهینه سازی کلیه پیامهای سیستم
4- بهینه سازی بخش جمع نمرات کلاسی و مستمر مخصوص موسسات زبان
5- نمایش جمع نمرات کلاسی و مستمر در بخش گزارش عملکرد مخصوص موسسات زبان
6- بهینه سازی بخش گزارش ثبت نام شدگان
7- امکان تمدید کلاس مورد نظر با تمام مشخصات و افراد حاضر در آن (مورد استفاده در موسسات هنری)


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.2.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش ثبت هزینه ها و درآمدها
2- امکان ثبت و درج تصویر سند حسابداری در بخش اسناد حسابداری
3- امکان ثبت و کپی برداری گروهی شهریه ها از یک ترم به ترم جدید
4- بهینه سازی بخش برنامه زمانی کلاسها
5- بهینه سازی بخش حضور و غیاب پرسنل


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.1.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش ثبت اسناد حسابداری اتوماتیک در بخش امور مالی
2- بهینه سازی بخش بروز رسانی نرم افزار
3- بهینه سازی ارسال پیام کوتاه با نرم افزار MyPhoneExplorer توسط گوشی هوشمند
◀️ با ارسال پیامک از طریق نرم افزار MyPhoneExplorer کلیه پیامها %100 به گیرنده خواهد رسید.


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.7.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی مبلغ مانده در گزارش دفاتر کل، معین، تفصیلی و مرور حسابها
2- بهینه سازی نرم افزار آموزشگاه جهت استفاده در موسسات موسیقی و امکانات کلاسهای خاص و گزارشات متنوع
3- گزینه مشخصات کلاس در بخش مدیریت ثبت نام شدگان
4- بهینه سازی بخش رزرو
5- امکان جستجوی سریع بر اساس نام و نام خانوادگی و کد ملی در فرم برنامه کلاسها
6- بهینه سازی اجرای نرم افزار در windows10 64-bit
7- تغییر در لوگو اصلی نرم افزار
8- افضایش تعداد ارقام "تعداد جلسات" در بخش ایجاد کلاس
9- امکان بروز رسانی لیست حضور غیاب بر اساس افراد حاضر در کلاس فعلی در فرم حضور و غیاب


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.9.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان محاسبه و جمع حق التدریس مربی بر اساس حضور غیاب دانشجویان ، در فرم گزارش حضور و غیاب. (جهت کلاسهای خصوصی و درصدی)
2- امکان نمایش پیام اخطار در زمان حضور و غیاب در صورتی که تاریخ وارد شده در بازه کلاس نباشد.
3- امکان گزارش افرادی که در یک بازه تاریخی، N جلسه آنها گذشته باشد، در بخش گزارش حضور و غیاب.


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.8.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- اضافه شدن گزینه مرحله "آزمون آنلاین" در بخش چاپ برگه آزمون مجدد عملی (مخصوص آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای)
2- اضافه شدن گزینه مرحله آزمون کلاسی و آزمون مجازی در بخش معرفی به آزمون نهایی


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.7.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- ارسال سریعتر پیام کوتاه در بخش ارسال پیام کوتاه
2- امکان مرتب سازی بر اساس شماره،تاریخ،شرح سند،بدهکار،بستانکار، در گزارش دفاتر کل،دفاتر معین،دفاتر تفصیلی


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.6.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- ثبت توضیحات اتوماتیک در بخش درج درآمدها و هزینه های موسسه
2- اضافه شدن گزینه، توضیحات بیشتر در فرم ثبت نام (جهت نوشتن گزارش کار برای فرد ثبت نام شده)
3- اضافه شدن گزینه، کد سفارش گواهینامه در بخش معرفی به آزمون نهایی


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.5.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان پنهان سازي رکوردهايي که در آزمون نهايي، حداقل يک بار در درسي قبول شده اند، در گزارش مردود شدگاني تئوري يا عملي نهايي
2- امکان چاپ سند حسابداری درآمد و یا هزینه در فرم هزينه ها و در آمد (قابل استفاده در حق مشاوره و ... قبل از ثبت نام نهايي)
3- امکان جستجو درس در بخش درج دروس


تغییرات در نرم افزار مدیریت و حسابداری آموزشگاه نسخه 1.6.4.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان دریافت و استخراج لیست شماره های موبایل از فایل متنی، در فرم ارسال پیامک
2- اضافه شدن فیلد محل تولد در فرم ثبت نام
3- اضافه شدن شماره اختصاصی School ID در فرم ثبت نام (مورد استفاده در نمایندگی های مجتمع فنی تهران)
4- امکان درج مبلغ تخفیف بر اساس در صد، در فرم صدور قبض
5-بهینه سازی بخش محاسبه طول دوره


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.6.3.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1-امکان گزارش دانشجویان قبول و یا مردود شده در آزمون نهایی، بر اساس یک مربی در بازه تاریخی و ترم/رشته/درس بخصوص
2-نمودار ستونی و دایره ای از در صد قبولی و مردودی یک مربی در یک بازه تاریخی
3- درج بارکد بر اساس کد ملی در چاپ قرارداد و قبوض صادر شده
4-بهینه سازی بخش محاسبه حق التدریس مربی بر اساس درصد


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.6.2.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان چاپ از لیست در بخش مدیریت ثبت نام شدگان سربرگ جستجوی وضعیت
2- امکان چاپ قرارداد 4 برگی، مخصوص آموزشگاه های فنی و حرفه ای، در بخش درج دروس
3- امکان نمایش جمع شهریه ها و تصویر دانشجو، در بخش درج دروس


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.6.1.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- نمایش گزینه "وضعیت وجه آزمون" در گزارش معرفی شدگان به آزمون نهایی، با رنگ قرمز
2- نمایش و ویرایش مشخصات فردی به کمک Double Click بر روی لیست افراد حاضر در کلاس در فرم برنامه کلاسها
3- نمایش تاریخ ثبت نام در فرم ثبت نام
4- بروز رسانی نسخه 2015 نرم افزار گزارش ساز پیشرفته
5- اضافه شدن تنظیمات پرداخت آنلاین ، بانکهای سامان،پاسارگاد،پارسیان، ملت در بخش تنظیمات نرم افزار ، قابل استفاده در نسخه تحت وب


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.6.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش چاپ کارت موسسه
2- بهینه سازی بخش ارسال پیامک از طریق نرم افزار MyPhoneExplorer و اتصال به گوشی هوشمند
3- قابلیت چاپ برگه آزمون مجدد عملی در کلیه کد های نرم افزار
4- امکان ارسال پیام کوتاه از طریق گوشی هوشمند در کلیه کد های نرم افزار
5- امکان بررسی صحت کد ملی و تشخیص محل صدور و درج اتوماتیک آن در فرم ثبت نام


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.9.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- اضافه شدن گزینه مرحله آزمون (اولین بار،مجدد تئوری،مجدد عملی،آزمایشی،نهایی) در بخش معرفی به آزمون
2- مشخص شدن آزمون های مجدد، با رنگ قرمز در لیست آزمونها
3- امکان ارسال پیام کوتاه از طریق سیم کارت ، توسط یک گوشی هوشمند و نصب نرم افزار MyPhoneExplorer
4- تنظیم ارسال پیام کوتاه از سامانه sms و یا نرم افزار MyPhoneExplorer در بخش تنظیمات
توجه : با ارسال پیامک از طریق نرم افزار MyPhoneExplorer کلیه پیامها به گیرنده خواهد رسید. این نرم افزار از طریق wifi ، bluetooth، cable به سیستم متصل میشود.


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.8.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی جدول پیگیری و یادآوری (ارسال پیامک جهت یاد آوری بصورت خودکار)


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.7.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی نرم افزار جهت اجرا در windows 10
2- بهینه سازی بخش چاپ قرارداد ثبت نام


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.6.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی نرم افزار محاسبه طول دوره آموزشی محاسبه نیمه دوره و یک سوم دوره مخصوص آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور
2- چاپ برگه آزمون مجدد کار آموزان ( مخصوص آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای)
3- اضافه شدن گزینه های "استان" و "شهر" در مشخصات اصلی شعبه


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.5.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی نرم افزار محاسبه طول دوره آموزشی و استخراج بر اساس تعداد جلسات و یا کل ساعت آموزشی
2- چاپ کد ملی و بارکد بر اساس کد ملی در بخش چاپ قبوض صادر شده (دریافت شهریه ، تخفیف ، عودت شهریه ، کاهش شهریه ، افزایش شهریه )


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.4.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان درج اسناد در بخش جزییات معرفی به آزمون نهایی جهت اسکن گواهینامه نهایی و غیره ...
2- امکان درج اسناد در نمرات کلاسی و مستمر جهت اسکن گواهینامه مستمر و غیره ...
3- ثبت خودکار شماره همراه در لیست مخاطبین سامانه پیام کوتاه (این بخش نیاز به درج و تنظیم گروه مورد نظر در سامانه پیام کوتاه دارد)
4- امکان درج شماره گروه مخاطبین در بخش تنظیمات جهت استفاده برای شماره های خدماتی سامانه پیام کوتاه
شماره های خدماتی : شماره هایی هستند که در صورت مسدود نمودن پیامهای تبلیغاتی از طرف گیرنده، پیام توسط این شماره به فرد مورد نظر خواهد رسید.
5- امکان ارسال پیام به صورت VAS و دریافت هزینه ارسال پیام کوتاه از گیرنده پیام (جهت اطلاعات بیشتر به سامانه پیام کوتاه مراجعه نمایید)


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.3.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان استخراج تصاویر در گزارش معرفی شدگان به آزمون نهایی
2- امکان ارسال پیام اعلام نتایج آزمون نهایی در گزارش معرفی شدگان به آزمون نهایی


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.2.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان نمایش و چاپ تک و یا گروهی گواهی نامه داخلی و یا تقدیر نامه ، نامه اداری و ... در بخش چاپ از بخش فرم ساز (فرم جستجوی مشخصات فردی)
2- امکان نمایش افراد انتخاب شده و یا افراد حاضر در کلاس در بخش چاپ فرم ساز اختصاصی
3- امکان ثبت نمرات کلاسی و مستمر با سطوح و درجات مختلف برای هر دانشجو
4- امکان گزارش نمرات کلاسی و مستمر از هر سطح و درجه نمره در بازه تاریخی
5- نمایش گزارش نمرات کلاسی و مستمر در بخش گزارش عملکرد یک دانشجو
6- امکان تعریف سطح آزمون برای نمرات کلاسی مانند writing , speaking , listening , reading و یا هر سطح دیگر
7- امکان چاپ شماره تلفن همراه در بخش گزارش معرفی شدگان به آزمون نهایی
8- امکان نمایش گزارش عملکرد آزمون های کلاسی و مستمر در بخش چاپ گزارش عملکرد


تغییرات در نرم افزار آموزشگاه نسخه 1.5.1.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- درج مشخصات کارت RFID و شماره اثر انگشت حضور غیاب در فرم ثبت نام
2- تغییر در ساختار حضور و غیاب پرسنل (حذف گزینه های ساعت خروج از این بخش)
3- استخراج اطلاعات خام از دستگاه حضور و غیاب به همراه تصویر در بخش استعلام حضور و غیاب
4- ثبت و بررسی ارتباط با دستگاه حضور و غیاب در بخش تنظیمات


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.5.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- اضافه شدن گزینه های نوع شغل و سمت و عضویت در باشگاه موسسه در فرم ثبت نام
2- امکان گزارش از اعضاء باشگاه موسسه در گزارش ثبت نام شدگان
3- امکان جستجوی شغل در بخش دیگر جستجوها، در فرم مدیریت ثبت نام شدگان
4- امکان کارتابل و گزارش از عملکرد کارتابل (فقط در نسخه تحت شبکه)
5- گزینه نوع معرفی، نام معرف،نسبت معرف در فرم ثبت نام
6- گزارش ثبت نام شدگان با توجه به نوع معرفی در گزارش ثبت نام شدگان
7- امکان تایید دریافت گواهینامه پایان دوره در بخش معرفی به آزمون
8- امکان گزارش بر اساس تایید دریافت گواهینامه پایان دوره در بخش گزارش معرفی شدگان به آزمون
9- امکان تایید دریافت گواهینامه الکترونیکی از دیگر موسسات در بخش معرفی به آزمون
10- امکان نمایش تاریخ انقضاء سامانه پیام کوتاه در بخش تنظیمات
11- لینک دانلود نرم افزار MyPhoneExplorer در بخش دانلود سایت www.tncoltd.com
توجه : با نصب نرم افزار MyPhoneExplorer از طریق Wi-Fi گوشی هوشمند خود را کنترل نمایید و دیگر نیازی به خرید دستگاه GSM Modem نخواهد بود.
12- ...


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.9.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- چاپ فرم اختصاصی از افراد حاضر در هر کلاس توسط نرم افزار فرم ساز پیشرفته 2015
(مورد استفاده در چاپ برگه حضور و غیاب اختصاصی و یا هر فرم دیگر از لیست افراد حاضر در کلاس)
2- امکان تغییر تاریخ جهت نمایش گرافیکی کلاسها توسط ScrollBar در بخش نمایش کلاسها
3- امکان گزارش کلاسها بین دو تاریخ (بر اساس شروع کلاسها) در گزارش کلاسها
4- امکان نمایش کلیه کلاسهای یک مربی در گزارش کلاسها
5- نمایش جمع تعداد نفرات و ساعات تشکیل کلاس در چاپ گزارش کلاسها
6- درج نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر در زمان ارسال پیام کوتاه
7- درج کار آموز - هنر آموز - زبان آموز - فراگیر - دانشجو - دانش آموز در متن ارسالی پیام کوتاه (قابل تنظیم در بخش تنظیمات)
8- محاسبه میزان کل شهریه های ثبت نام شده کلاسهای یک مربی، بین دو تاریخ (بر اساس شروع کلاسها) در چاپ گزارش کلاسها
9- نمایش شهریه پایه در بخش برنامه کلاسها
10- نمایش افراد حاضر در کلاس با کمک DoubleClick در گزارش کلاسها
11- استخراج شماره های همراه، در بخش جستجوی مشخصات فردی و استعلام پیام کوتاه


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.8.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی چاپ مشخصات فردی
2- چاپ برگه عودت وجه و دریافت رسید از دریافت کننده در بخش صدور قبض
3- نمایش وضعیت کلاسها با رنگهای مختلف در بخش برنامه کلاسها
4- گزارش مالی افراد حاضر در کلاس، در بخش برنامه کلاسها


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.7.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان معرفی مجدد به آزمون در فرم جزییات معرفی به آزمون
2- امکان گزارش بر اساس ترم ، رشته ، درس ، نحوه آشنایی ، در گزارش ثبت نام شدگان
3- امکان اعلام مانده حساب، زمان ارسال پیام کوتاه
4- امکان نمایش غایبین بیشتر از چند جلسه در گزارش حضور و غیاب ثبت نام شدگان
5- بهینه سازی چاپ لیست دفترچه اقساط
6- امکان صدور قبض با کمک DoubleClick در گزارش سر جمع مالی ثبت نام شدگان
7- امکان فروش سریع کالا از انبار به فرد مورد نظر در بخش درج موارد غیر درسی (به راهنمای نرم افزار آموزشگاه مراجعه شود)


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.6.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی فرم گزارش معرفی به آزمون
2- بروز رسانی نسخه 2014 نرم افزار گزارش ساز پیشرفته
3- بهینه سازی گزارش نمودار ستونی و دایره ای
4- امکان خروجی از کلیه گزارشات با انواع پسوند های ... pdf,jpg,tif,bmp,png,svg,docx,xlsx,xps,pptx,html,rtext از منوی Save
5- بهینه سازی گزارش معرفی به آزمون ( براساس تاریخ و نمره تئوری , تاریخ و نمره تئوری عملی , تاریخ معرفی به آزمون و نمره کل )


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.5.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان درج تاریخ دریافت و مبلغ وجه آزمون در فرم جزییات و استعلام معرفی به آزمون


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.4.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان نمایش نام و آرم موسسه در برگه خام حضور و غیاب
2- امکان افزایش شهریه در فرم صدور قبض (قابل استفاده در ثبت نام کلاسهای خاص با شهریه های متفاوت)
3- امکان چاپ گواهی ثبت نام در فرم صدور قبض
4- امکان استعلام پیام کوتاه در فرم ارسال پیام کوتاه


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.3.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان نمایش خودکار لیست اقساط معوقه در زمان اجرای نرم افزار
2- نمایش "کد ارسال" در فرم جستجوی پیام های ارسالی
3- بهینه سازی Delivery پیامهای ارسال شده در فرم جستجوی پیام های ارسالی
4- امکان بازگرداندن هزینه پیامهای ارسال نشده به صورت خودکار
5- امکان چاپ، با عکس و یا بدون عکس در گزارش معرفی شدگان به آزمون


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.2.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- حذف سامانه پیام کوتاه قدیمی از نرم افزار
2- بهینه سازی رنگ بندی جداول در کلیه فرم ها
3- امکان انتقال سریع مبلغ از صندوق به بانک در بخش امور مالی


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.1.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی بخش جستجوی اسناد حسابداری در "نسخه Online مدیریت شعب کد نرم افزار 100 "
2- امکان نمایش وضعیت تحویل پیامک های ارسال شده (sms.tncoltd)
شامل : ارسال شده به مخابرات،رسیده به گوشی،نرسیده به گوشی،رسیده به مخابرات،نرسیده به مخابرات
3- امکان نمایش اقساط معوقه تا تاریخ مورد نظر در فرم گزارش اقساط معوقه
4- امکان نمایش پیامک های ارسال شده از تاریخ تا تاریخ مورد نظر در فرم استعلام پیام کوتاه
5- امکان استعلام پیام کوتاه در فرم جستجوی مشخصات فردی
6- امکان نمایش نقص در مدارک در فرم جستجوی مشخصات فردی


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.4.0.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- بهینه سازی کلیه گزارشات
2- بهینه سازی فرم جستجوی اسناد حسابداری
3- معرفی به آزمون در تاریخ مورد نظر در فرم استعلام ثبت نام شدگان
4- امکان چاپ مشخصات افراد حاضر در کلاس، در فرم برنامه کلاسها


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.9.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان نمایش و تغییر اسناد موقت حسابداری در منوی امور مالی
2- امکان درج موارد غیر درسی برای ثبت نام شدگان در فرم ثبت نام و جستجو و استعلام ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.8.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- انتقال گزینه "ویرایش مشخصات فردی" از فرم ثبت نام به فرم جستجوی مشخصات فردی
2- امکان ایجاد و تغییر نامحدود گزارش با "نرم افزار گزارش ساز" جهت صدور گواهینامه و نامه های اداری و ...
3- امکان تخصیص گزارشات ساخته شده به افراد، در بخش جستجوی مشخصات فردی
4- امکان مشخص نمودن مسیر گزارشات ساخته شده، در بخش تنظیمات
5- امکان دانلود گزارش پایه، از سایت
6- تغییر محاسبه طول دوره بر اساس تاریخ پایان دوره، در فرم محاسبه طول دوره
7- راهنمای استفاده از نرم افزار گزارش ساز
8- استخراج تصاویر در فرم پرسنل
9-امکان تفکیک ثبت نام شدگان بر اساس "سال ثبت نام" در فرم جستجوی مشخصات فردی
10-امکان ارسال پیام متولدین یک تاریخ، در فرم ارسال پیام کوتاه
11-امکان تفکیک اسناد حسابداری بر اساس سال صدور، در فرم جستجوی اسناد حسابداری


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.7.0
کلیه امکانات نسخه های قبلی +
1- امکان نمایش جدید لیست اقساط معوقه
2- امکان ارسال پیام کوتاه از لیست اقساط معوقه
3- امکان جستجو در لیست اقساط معوقه
4- امکان صدور قبض در لیست اقساط معوقه با کمک DoubleClick
5- نمایش اقساط معوقه بر اساس آخرین سند صادره در بخش تنظیمات
6- امکان استخراج تصاویر در فرم جستجوی مشخصات فردی


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.6.0
1- تغییر نام گزینه "معرفی به آزمون" به ثبت در آزمون در فرم مدیریت ثبت نام شدگان
2- تغییر نام گزینه "جزییات آزمون" به استعلام آزمونها در فرم مدیریت ثبت نام شدگان
3- اضافه شدن گزینه "ثبت در آزمون" در فرم گزارش معرفی شده گان به آزمون

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.5.0
1- بهینه سازی فرم ایجاد کلاس
2- بهینه سازی گزارش عمکرد
3- امکان جستجو در فرم رزرو و تماس گیرندگان
4- امکان بازسازی کلمه عبور

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.4.0
1- تغییر نام گزینه "معرفی به آزمون" به ثبت در آزمون در فرم مدیریت ثبت نام شدگان
2- تغییر نام گزینه "جزییات آزمون" به استعلام آزمونها در فرم مدیریت ثبت نام شدگان
3- اضافه شدن گزینه "ثبت در آزمون" در فرم گزارش معرفی شده گان به آزمون
4- بهینه سازی فرم ایجاد کلاستغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.3.0
1- بهینه سازی سرعت اجرا در کلیه بخشها
2- امکان نمایش عکس و اضافه شدن گزینه "لیست کلاس بندی " در فرم ورود به کلاس
3- امکان ویرایش مشخصات تفصیلی (با کد معین 1120) در فرم جستجوی مشخصات فردی
4- امکان انصراف و راکد نمودن دروس درج شده در فرم درج دروس
5- امکان نمایش جداگانه افراد راکد شده و یا انصرافی ها در بخش کلاس بندی ها
6- امکان نمایش درس در لیست افراد حاضر در کلاس در فرم برنامه کلاسها


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.2.0
1- بهینه سازی فرم برنامه و جدول کلاسها
2- امکان نمایش سود و زیان موسسه


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.1.0

1- امکان یاد آوری در پایان هفته جهت پشتیبان گیری از داده ها
2- مرتب سازی گزارش سررسید اقساط بدهکاران بر اساس تاریخ به صورت صعودی
3- سرعت بیشتر در اجرا بخشهای اصلی نرم افزار
4- نمایش راهنمای سریع در فرم ترم / رشته / کلاس فیزیکیتغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.3.0.0
1- بهینه سازی فرم قرارداد پرسنل
2- امکان نمایش گرافیکی برنامه کلاسها
3- اضافه شدن گزینه همه موارد در بخش جستجو ترم / رشته / کلاس از منو مدیریت ثبت نام شدگان
4- امکان ارسال پیام کوتاه در فرم جستجوی مشخصات فردی
5- امکان دریافت فایلهای تصویری با پسوند حروف بزرگ
6- امکان ارسال مجدد پیام کوتاه در فرم استعلام پیام کوتاه


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.9.0
1- اضافه شدن جستجوی مشخصات فردی در منو استعلام و جستجو
2- امکان چاپ در فرم جستجوی مشخصات فردی
3- بهینه سازی ثبت تغییرات نسخه تک کاربره
4- امکان مرتب شدن لیست فرم حضور و غیاب بر اساس نام خانوادگی


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.8.0
1- اضافه شدن گزینه کلاس فیزیکی در فرم ها کلاس بندی
2- بهینه سازی فرمهای، ایجاد کلاس و کاردکس کالا
3- اضافه شدن گزینه ورود به کلاس در فرم برنامه کلاسها


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.7.0
1- بهینه سازی فرم کلاس بندی
2- بهینه سازی پشتیبان گیری نسخه تک کاربره


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.6.0
1- ثبت تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه لیست حسابهای اختصاصی هر شعبه
2- ارسال خودکار پیام سر رسید اقساط ، در گزارش سر رسید اقساط
3- درج کالاها در انبار و خرید و فروش کالاها ، گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
4- درج حضور و غیاب پرسنل موسسه
5- گزارش ورود و خروج پرسنل بر اساس تاریخ
6- گزارش ورود و خروج ثبت نام شدگان بر اساس تاریخ
7- نمایش نمودار ستونی و دایره ای از فعالیت های موسسه
8- نمایش ظرفیت و تعداد افراد کلاس در فرم کلاس بندی

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.5.0
1- گزارش آزمون های مجازی
2- استعلام آزمون های مجازی
3- بهینه سازی ثبت اسناد حسابداری
4- بهینه سازی ارسال پیام کوتاه


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.4.0
1- استعلام پیام های ارسالی بر اساس نام خانوادگی
2- تفکیک نام کلاس با شماره کلاس در گزارشات


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.3.0
1- تغییرات درج مبالغ متغیر در دفترچه اقساط
2- نمایش مبلغ و تاریخ قسط در گزارش سر رسید اقساط
3- درج غیبت خودکار برای ثبت نام شدگان
4- ارسال پیام تولد برای متولدین روز جمعه در روز بعد
5- ویرایش کد ملی در جستجوی ثبت نام شدگان


تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.2.0

1- گزینه کسر از ثبت نام در فرم صدور قبض
2- دفترچه تلفن
3-استعلام دفترچه تلفن
4- درج لیست حضور و غیاب به صورت اتوماتیک برای هر کلاس
5- حضور و غیاب ثبت نام شدگان به صورت اتوماتیک با کد ملی و دستگاه بارکد خوان واستخراج حضور و غیاب از دستگاه هوشمند اثر انگشت

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.1.0
1- نمایش ساعات کلاس و گزینه خروج از کلاس در فرم استعلام و جستجوی ثبت نام شدگان
2- تنظیمات اندازه چاپ برای قبوض و قرارداد ثبت نام کننده در فرم تنظیمات
3- دفترچه چک ثبت نام شدگان

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.2.0.0
1- استعلام دفترچه چک
2- بهینه سازی ارسال پیام کوتاه در فرم استعلام و جستجوی ثبت نام شدگان
3- جستجوی بر اساس تلفن و موبایل در فرم استعلام و جستجوی ثبت نام شدگان
4- بهینه سازی استعلام و جستجوی حضور و غیاب
5- اضافه شدن لیست تماس گیرنده گان در فرم رزروتغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.1.9.0
1- یکپارچه سازی تنظیمات تحت شبکه
2- مستقل شدن نرم افزار جهت ارسال پیام کوتاه
3- بهینه سازی گزارشات
4- گزینه نحوه آشنایی با موسسه در فرم ثبت نام
5- ستون شماره شناسنامه در گزارش ثبت نام شدگان
6- اضافه شدن راهنمای نرم افزار

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 1.1.8.0
1- نمایش اعتبار پیام کوتاه
2- نمایش نام کاربری
3 - نمایش وضعیت بروز رسانی نرم افزار
4- فعال و غیر فعال سازی سامانه پیام کوتاه
5-جستجو در حسابهای تفصیلی
6- نمایش نوع سند در فرم قبض
7- بهینه سازی فرم ها
8- تنظیم کارت شناسایی برای انداز

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور آموزشی و پژوهشی / نرم افزار های آموزشگاه
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

امکانات

مدیریت کلاس ها

صدور کارت دانش آموز

تحلیل عملکرد مدرس ها

آزمون آنلاین

مدیریت آزمون ها

اتاق چت

مدیریت مالی

مدیریت امور اداری

تعریف دپارتمان های کاری

سامانه حضور و غیاب

ثبت نام آنلاین

سیستم پیام کوتاه

صندوق نظر سنجی

بانک سوالات

مدیریت کتابخانه

مدیریت فروشگاه

مدیریت امور بانکی

مدیریت شهریه ها

گزارش ساز

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

رایگان بودن و استفاده آموزشگاه های فنی و حرفه ای در سراسر کشور https://telegram.me/tncoltd

بسته و نسخه های نرم افزار

نسخه 4

نرم افزار رایگان محاسبه طول دوره آموزشی نسخه 4 بروز رسانی شد. جهت دانلود به سایت : www.tncoltd.com مراجعه فرمایید.

پلتفرم توسعه
.Net Framework
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
-
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
کپی فایل
سخت افزارهای مورد نیاز
-
آموزش رایگان اولیه: نامشخص
نحوه آموزش: نامشخـص
پشتیبانی رایگان اولیه: نامشخص
نحوه پشتیبانی: تلفنی / اینترنتی

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

20 روز پیش

آخرین اخبار

نرم افزار رایگان محاسبه طول دوره آموزشی نسخه 5 به همراه تاریخ تعطیلات رسمی سال 96 بروز رسانی شد. جهت دانلود به سایت www.tncoltd.com مراجعه فرمایید.

15 خرداد 1396

نرم افزار رایگان محاسبه طول دوره آموزشی نسخه 4 بروز رسانی شد. جهت دانلود به سایت : www.tncoltd.com مراجعه فرمایید.

30 اردیبهشت 1396

دیگر نرم افزار هایی که در این دسته می توانید مشاهده کنید:

سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان

تولید توسط راهبرد رایانه رستاک

معرفی نرم افزار:

ما به آموزشگاه ها و موسسات آموزشی در بهینه‌کردن بهره‌وری به منظور افزایش کارآیی در سیستم های آموزشی یاری می‌رسانیم. در طول چندین سال تحقیق و پژوهش و تولید، بر روی نیازمندی‌های...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو
سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان
کاتالوگ
نامشخص
سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان
دمو
دارد
سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان
پشتیبانی رایگان
12 ماه
سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: رایگان
مشاهده جزئیات

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این نرم افزار ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
ثبت دیدگاه

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (تراشه نگار) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »