نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

Akhavan Payment Software

این نرم افزاریکی از زیرسیستم های مهم نرم افزار یکپارچه جامع مالی اخوان می باشد که با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) و نیز با توجه به قوانین بیمه کارگران و کارمندان با استفاده از تکنولوژی روز صاحبان شرکتها، موسسات، کارخانجات، کارگاههــا، فروشگاهها، هتلها، رستورانها، بیمارستانها، شرکتهای خدماتی و به ویژه شرکتهای پیمانکار تامین نیرو را جهت استفاده از یک سیستم هوشمند و قدرتمند برای محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان و کارگران خود یاری می نماید.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزارهای حقوق و دستمزد
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

11 ماه پیش

توضیحات

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از مهمترین محاسباتی است که به دقت بالایی نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران مربوطه را درگیر خود کرده است لذا برای از بین بردن خطای محاسباتی ، افزایش سرعت محاسبه ، صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه های مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل از زمان استخدام تا هنگام تسویه حساب آنها و همچنین مکانیزه شدن ارائه لیست و دیسکت بیمه و مالیات مربوط به هر کارگاه که نیاز هر شخصیت حقوقی را بدون توجه به گستردگی و تعداد پرسنل آن به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ضروری نمود ، نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان به بازار ارائه گردید. این نرم افزاریکی از زیرسیستم های مهم نرم افزار یکپارچه جامع مالی اخوان می باشد که با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) و نیز با توجه به قوانین بیمه کارگران و کارمندان با استفاده از تکنولوژی روز صاحبان شرکتها، موسسات، کارخانجات، کارگاههــا، فروشگاهها، هتلها، رستورانها، بیمارستانها، شرکتهای خدماتی و به ویژه شرکتهای پیمانکار تامین نیرو را جهت استفاده از یک سیستم هوشمند و قدرتمند برای محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان و کارگران خود یاری می نماید.
ویژگیها و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان تعریف کدینگ حسابداری درشش سطح اصلی و سه سطح فرعی جهت صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به نرم افزار حسابداری اخوان
معرفی توضیحات احکام (بصورت پیش فرض جهت استفاده در زمان صدور حکم)
معرفی انواع احکام کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نامحدود مزایای مستمر در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نامحدود مزایای غیرمستمر در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نامحدود کسورات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نامحدود انواع ضرایب(اضافه کاری،نوبتکاری ، تعطیل کاری و . . . ) در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نا محدود انواع سپرده ها در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی نامحدود انواع غیبت در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع وامها در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع بیمه های تکمیلی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع عیدی به تفکیک هر نوع استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع بازخرید مرخصی به تفکیک هر نوع استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع بازخرید سنوات به تفکیک هر نوع استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی گروههای تحصیلی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی سطح تحصیلات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی رشته های تحصیلی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع رسته های شغلی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی چارت سازمانی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی محل های خدمت در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی مشاغل کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی وضعیت نظام وظیفه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی شهرهای محل تولد کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع بیمه (تامین اجتماعی،سازمان بازنشستگی و... با نرخهای دلخواه) در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی انواع مالیات (با فرمولهای دلخواه) در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی بانکها (با ساختارهای دلخواه) در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت احکام ریالی کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت احکام غیر ریالی کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت بیمه های تکمیلی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت وام های پرداختی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت سپرده های دریافتی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت کارکرد ماهانه کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت عیدی بصورت ماهانه یا سالانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت بازخرید مرخصی بصورت ماهانه یا سالانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
ثبت بازخرید سنوات بصورت ماهانه یا سالانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
محاسبه حقوق و حذف محاسبات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
صدور احکام بصورت گروهی با در نظر گرفتن فرمولهای ثبت شده در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
انتقال مانده مرخصی سال قبل به سال جاری در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
انتقال مانده سنوات سال قبل به سال جاری در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان محاسبه حقوق معوقه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان دریافت اطلاعات از طریق فایل های اکسل در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان طراحی گزارشات بصورت دلخواه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان تهیه سی دی مالیات جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان تهیه سی دی بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان تهیه فایل بانک جهت واریز حقوق پرسنل به حسابهای بانکی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
امکان صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
تعین دسترسی کاربران بر اساس انواع استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش فیش حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش جامع حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش بانک ، خالص پرداختی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش مالیات بر اساس درآمد سالانه و ماهانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش وام ها در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش سپرده ها در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش عیدی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش بازخرید مرخصی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش بازخرید سنوات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش احکام بصورت خلاصه ،تغییرات در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش احکام غیرریالی در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش بیمه های تکمیلی بصورت خلاصه ، سالانه و ماهانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش مراکز هزینه بصورت ماهانه و سالانه در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش خلاصه پرداخت (جهت صدور سند حسابداری به صورت دستی) در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش کارکردکارکنان بصورت گزارش ماه جاری و تهیه فرم خام در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش دوره ای کارکنان در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارش نفر ساعت در ماه جاری در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
گزارشات معوقات در سال جاری در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

امکانات

سیاست های ورود و خروج

سیاست های کارکرد روزانه

سیاست های کارکرد ماهانه

سیاست های کارکرد سالانه

مدیریت وام

مدیریت امور بیمه

مدیریت امور مالیاتی

ارتباط مستقیم به دستگاه حضور و غیاب

حسابداری حقوقی و دستمزدی مکانیزه

مدیریت مرخصی

گزارش ساز

محاسبه ی سود و کسورات

امکان نصب و تعیین قوانین خاص

تهیه انواع دیسکت ها(منظور بانک و بیمه ودارایی است)

مدیریت پس اندازها

عزل و نصب پرسنل بصورت بلادرنگ

محاسبه معوقه

عملیات پرداخت

مدیریت سنوات

ثبت فرمول های حقوقی

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

کیفیت بالا - قیمت مناشب - یکسال پشتیبانی رایگان - خدمات پس از فروش عالی

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

.Net Framework

پایگاه داده

SqlServer

امکان اجرای تحت شبکه
بیش از 100 کاربر
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
قفل سخت افزاری
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup / از راه دور / حضوری
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

6 ساعت
نحوه آموزش
Help / اینترنتی / حضوری
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

یکسال
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی / در محل مشتری / در محل شرکت

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین)
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ / نمایش حضـوری / نمایش آنلاین
قیمت
شروع از 18,000,000 ريال

تصاویر و فیلم

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (اخوان محاسب جنوب) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »