آموزش اصول  برنامه نویسی به زبان VBA در Excel 2013

آموزش اصول برنامه نویسی به زبان VBA در Excel 2013

VBA Excel Programming Concepts.

آموزش اصول برنامه نویسی به زبان Visual Basic for Application (VBA) در Excel 2013 مشتمل بر 12 بخش و 72 درس زمان کل محتوا: 11:50:00 محتوای آموزشی چند رسانه ای مدرس : یاسر طاهرخانی محصول : شرکت نشردیجیتال نیک رادسیستم وب سایت : www.nikradsystem.com ایمیل : Info@nikradsystem.com

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
IT، رایانه، شبکه و مخابرات / ابزارهای توسعه و برنامه نویسی
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

1 سال پیش

توضیحات

سیلابس به همراه زمان هر درس :

بخش اول )آشنایی با ماکروها و قابلیتهای آنها :
____________________________________________________________
1 مقدمه……………………………………………………...………...................…….09:15
2 آشنایی با ماکروها در اکسل…………………………….…......…...................……..03:40
3 ایجاد یک ماکرو……………………………….…….…......….....................……….06:28
4 اجرا و استفاده از ماکرو………………………………..…….........................………08:37
5 حذف و تغییر نام ماکرو و ذخیره ماکرو……………............….........................…….08:57
6 ابزار های Developerر..........................................................................................09:03
7 دستکاری ماکرو…………………………………………………....................……..10:29
8 بازکردن فایل حاوی ماکرو…………………………………....…...................……..14:10

بخش دوم ) آشنایی با زبان برنامه نویسی VBA :
___________________________________________________________

1 آشنایی با پنجره کد نویسی محیط VBAر............................................................... 06:40
2 اشاره ای به الگوریتم و فلوچارت.............................................................................16:32
3 آشنایی با Module و Class و Form ر................................................................14:47
4 آشنایی با MsgBox و InputBoxر......................................................................18:55

بخش سوم)آشنایی با متغیرها – ثابتها :
______________________________________________________________
1 آشنایی با ثابتها.......................................................................................................09:27
2 آشنایی با متغیرهای معمول....................................................................................14:38
3 جزییاتی در خصوص متغیر ها ................................................................................10:46
4 آشنایی با Option Explicitر………………………...…….…...................…..….08:44
5 آشنایی با Visibility و Level و Scopeر……....…………..................…...…….19:41
6 آشنایی با Enumر……………………………….……….…....................……….15:40
7 آشنایی با User Defined Type(UDT)ر …..……………........................….…11:38
8 آرایه ها در VBAر………………………………...............…........................……20:42
9 تبدیلات در VBA (Conversion in VBA)ر…………....…..……...................….06:03
10 متغیرهای Objectر…………………………………....…..............................…20:58
11 آشنایی با متغیرهای Variantر………………..………...……............................07:28
12 آشنایی با شی Collectionر...............................................................................10:36

بخش چهارم )آشنایی با روال ها و توابع:
_____________________________________________________________
1 آشنایی با پروسیجر (Procedure).......................................................................09:38
2 آشنایی با تابع (Function)................................................................................. 07:59
3 قواعد نامگذاری (Notation Rules)...................................................................07:59
4 آشنایی با آرگومان................................................................................................09:56
5 انواع آرگومانها.....................................................................................................27:01

بخش پنجم ) توابع آماده متنی و ریاضی در VBA:
______________________________________________________________
1 استفاده از توابع متنی آماده .....................................................................................08:55
2 توابع آماده ریاضی ..................................................................................................03:13

بخش ششم ) کار با مقادیر تاریخی و زمانی و توابع مربوطه :
________________________________________________________________
1 متغیر Dateر........................................................................................................05:46
2 دریافت و تنظیم تاریخ و زمان جاری سیستم..........................................................12:05
3 تابع IsDateر.......................................................................................................07:44
4 آشنایی با توابع DateValue , TimeValueر......................................................04:30
5 تابع DateSerial و TimeSerialر......................................................................03:34
6 تابع DateAddر...................................................................................................06:45
7 تابع DateDiffر....................................................................................................05:36
8 تابع Year و Month و Dayر...............................................................................02:10
9 تابع Hour و Minute و Dayر.............................................................................02:47

بخش هفتم ) عملگرها :
____________________________________________________________
1 عملگرهای ریاضی و تقدم أنها.................................................................................04:59
2 عملگرهای مقایسه ای.............................................................................................18:50
3 عملگرهای منطقی...................................................................................................04:32
4 عملگرهای تسلسلی................................................................................................07:25

بخش هشتم ) دستورات شرطی :
____________________________________________________________
1 دستور شرطی IF ر.................................................................................................10:58
2 دستور شرطی : IIFر..............................................................................................08:31
3 دستور شرطی Select Case ر.............................................................................13:30

بخش نهم ) حلقه ها :
______________________________________________________________
1 حلقه For , Foreachر..........................................................................................16:46
2 حلقه Do…Loop ر...............................................................................................15:09
3 حلقه بی نهایت (Infinity Loop)...........................................................................02:33
4 دستور Exitر..........................................................................................................04:54
5 حلقه GOTOر.......................................................................................................10:21
6 حلقه GoSubر......................................................................................................06:10

بخش دهم )فراخوانی و اجرا در VBA :
_____________________________________________________________
1 نحوه فراخوانی یک روال/تابع در یک روال/تابع دیگر............................................06:25
2 فرم انتخاب فایل (Application.FileDialog)....................................................11:57
3 اجرای یک برنامه کاربردی توسط VBAر..............................................................12:27
4 نحوه فراخوانی توابع API ر..................................................................................14:44
5 آشنایی با پنجره Immediateر...........................................................................06:17

بخش یازدهم) مدیریت خطا در VBA :
____________________________________________________________
1 خطا چیست؟........................................................................................................18:56
2 آشنایی با Run Time و Design Time و Compile Timeر..........................03:24
3 Trace کردن کد.................................................................................................08:57
4 استفاده از Immediate Windowر..................................................................01:38
5 استفاده از Local Windowر..............................................................................03:16
6 استفاده از Call Stackر......................................................................................03:27
7 استفاده از Watch Window ر..........................................................................03:09
8 خطاهای پیش بینی نشده......................................................................................12:03
9 دستیابی و گرفتن خطاهای ایجاد شده..................................................................16:42
10 مدیریت خطا......................................................................................................09:50
11 حالتهای مختلف ارجاع در On Errorر..............................................................16:42
12 شماره خطا ها (Error Numbers)..................................................................03:54
13 ایجاد خطا!........................................................................................................11:43

بخش دوازدهم ) استفاده از منابع راهنما:
______________________________________________________________
1 استفاده از منابع در برنامه نویسی VBAر.............................................................10:44

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

به کارگیری اساتید متخصص و مسلط رایانه با سابقه هزاران نفر/ساعت آموزش حضوری و الکترونیک

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

Delphi

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
قفل سخت افزاری
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
Help
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین) / خرید از فروشگاه های سطح کشور / خرید از نمایندگی
اطلاعات بیشتر
نمایش آنلاین
قیمت
شروع از 300,000 ريال

تصاویر و فیلم

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (نیک راد سیستم) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »