نرم افزار آموزشی Word2013

نرم افزار آموزشی Word2013

Microsoft Word 2013 Training

عنوان محصول : آموزش ورد 2013 (بر اساس سیلابس استاندارد ICDL) تعداد بخشها و درسها : مشتمل بر 12 بخش و 76 درس زمان کل محتوا : 10:43:00 مدرس : بهرام مهدی سیف الدین محصول : شرکت نشردیجیتال نیک رادسیستم وب سایت : www.nikradsystem.com ایمیل : Info@nikradsystem.com

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
چندرسانه ای / آموزش کامپیوتر
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

1 سال پیش

توضیحات

سیلابس:

بخش اول ( مقدمه ای بر ورد 2013:
__________________________________________________________
1 معرفی و شناخت کلی نرم افزار ورد……………………………...………..…12:22
2 باز کردن و بستن برنامه و اسناد……………………………….……………11:07

بخش دوم ( استفاده از ورد 2013:
_________________________________________________________
1 ذخیره سند روی محلی از یک درایو. ذخیره با نامی دیگر……….....….....……14:29
2 ذخیره یک سند تحت یک فرمت های متفاوت ……………….……………..07:34

بخش سوم ( افزایش بهره وری در ورد 2013:
_________________________________________________________
1 سوئیچ بین سندهای باز……………………………….……….....................…02:38
2 ایجاد الگو و نحوه استفاده از آنها……………………….…………............…..04:42
3 انجام تنظیمات اولیه برنامه ……………………………….…………..........….06:38
4 استفاده از راهنمای نرم افزار………………………….….……………………06:39
5 استفاده از ابزارهای ذره بین/ بزرگ نمایی………………....…………………07:56
6 ریبون و ابزارهای نرم افزار ورد…………………………….……………..….13:24

بخش چهارم( کار با متون در اسناد ورد 2013:
____________________________________________________________
1 آشنایی با انواع نمایش اسناد در ورد…………………….………...............…..03:01
2 ورود متن در سند ……………………………………….….......................…..12:27
3 درج کاراکترهای سمبلیک در سند……………………….…………………….03:55
4 نمایش / عدم نمایش کاراکترهای غیر قابل چاپ ………….…….....…………03:34

بخش پنجم ( انتخاب و ویرایش در اسناد:
___________________________________________________________
1 روشهای انتخاب متن در سند……………………………….…………….....…09:06
2 ویرایش متون سند………………………………………......…………………03:44
3 جستجو در سند…………………………………………….…....……………..08:21
4 جستجو و تعویض متن در سند…………………………….……….……….…03:35
5 کپی و انتقال متن و عناصر در سند………………………….…………..….….15:28
6 نحوه حذف متون از سند……………………………………....………………04:08
7 لغو کارهای انجام شده و تکرار آنها………………………….………………..08:04

بخش ششم ( قالب بندی:
___________________________________________________________
1 قالب بندی قلم 1………………………………………………...........……….10:00
2 قالب بندی قلم 2………………………………………….....................…….08:52
3 بالانویس و پایین نویس نمودن متن در سند………………......……………….04:36
4 رنگ آمیزی قلم در سند……………………………..........…….…………….07:52
5 کار با ابزار Change caseر..........................................................................05:27
6 استفاده از ابزار Hyphenationر..................................................................02:34
7 تنظیمات پیشرفته پنجره قلم..........................................................................23:48

بخش هفتم ) پاراگراف ها:
_________________________________________________________
1 آشنایی با پاراگراف ها......................................................................................09:44
2 ایجاد خطوط در پاراگراف.................................................................................01:59
3 اعمال تورفتگی و پرش در سند.........................................................................05:46
4 ترازبندی پاراگرافها در سند.............................................................................06:02
5 تنظیم تورفتگی در پاراگراف.............................................................................09:42
6 تنظیمات پرش در سند.....................................................................................18:23
7 فاصله بین پاراگراف ها ....................................................................................01:46
8 اعمال فاصله بین پاراگرافها ...............................................................................08:15
9 لیستهای شماره دار و علامت دار.......................................................................19:44
10 مرزیندی و قالب بندی زمینه پاراگرافها.........................................................12:18
11 چند ستونی کردن یک پاراگراف، تنظیمات آن..............................................06:56

بخش هشتم )کار با سبک های قالب بندی در ورد 2013:
___________________________________________________________
1 اعمال سبکهای آماده به متون سند.....................................................................03:57
2 اعمال سبک های آماده به پاراگرافها..................................................................02:03
3 استفاده از ابزار نقاش قالب................................................................................04:59

بخش نهم ) جداول در ورد 2013:
__________________________________________________________
1 جداول و نحوه ایجاد آنها در سند.......................................................................30:21
2 ورود و ویرایش متون در جداول.........................................................................03:26
3 انواع روشهای انتخاب عناصر یک جدول.............................................................07:42
4 درج و حذف سطرها و ستون ها در جدول...........................................................12:02
5 تغییر عرض و ارتفاع ستونها و سطرهای جدول...................................................09:26
6 قالب بندی خطوط جدول.....................................................................................09:47
7 قالب بندی زمینه جدول.......................................................................................03:28
8 موارد پیشرفته در کار با جداول...........................................................................13:08

بخش دهم )کار با عناصر گرافیکی در اسناد ورد :
__________________________________________________________
1 درج یک عنصر گرافیکی در سند.........................................................................11:10
2 انتخاب اشیاء در سند............................................................................................03:17
3 کپی و انتقال اشیاء در سند.....................................................................................06:10
4 تغییر اندازه و لایه اشیاء در سند............................................................................06:36
5 تنظیمات پیشرفته تصاویر.....................................................................................17:39
6 تنظیمات پیشرفته Shapeر.................................................................................13:45
7 تنظیمات پیشرفته شی SmartArtر......................................................................12:25
8 تنظیمات پیشرفته شی Chartر..............................................................................08:13
9 تنظیمات پیشرفته شی WordArtر........................................................................04:12
10 تنظیمات پیشرفته شی Equation ر...................................................................10:31
11 تنظیمات عمومی و مشترک عناصر .....................................................................21:33

بخش یازدهم ) ادغام پستی:
___________________________________________________________
1 آشنایی با ادغام پستی............................................................................................04:54
2 لیست گیرندگان در ادغام پستی............................................................................08:18
3 درج فیلدهای داده در ادغام پستی.........................................................................02:02
4 تشریح فرمان Finish & Mergeر.......................................................................05:18

بخش دوازدهم )آماده سازی و خروجی اسناد:
___________________________________________________________
1 تنظیمات مربوط به صفحه سند...............................................................................06:09
2 حاشیه سند و فواصل چاپ......................................................................................05:20
3 بستن صفحه سند...................................................................................................09:41
4 آشنایی با سرصفحه و پاصفحه ...............................................................................09:34
5 افزودن فیلدهای تاریخ، شماره صفحه، نام فایل و... ................................................08:06
6 اعمال شماره صفحه اتوماتیک ................................................................................07:03
7 تنظیمات مربوط به سرصفحه و پاصفحه..................................................................04:08
8 درج Watermark در سند ..................................................................................05:39
9 بررسی خطاهای نوشتاری و اصلاح آنها...................................................................08:52
10 افزودن لغات به دیکشنری نرم افزار...................................................................05:51
11 پیش نمایش و چاپ سند......................................................................................09:47

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

به کارگیری اساتید متخصص و مسلط رایانه با سابقه هزاران نفر/ساعت آموزش حضوری و الکترونیک

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

Delphi

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
قفل سخت افزاری
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
Help
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین) / خرید از فروشگاه های سطح کشور / خرید از نمایندگی
اطلاعات بیشتر
نمایش آنلاین
قیمت
شروع از 280,000 ريال

تصاویر و فیلم

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (نیک راد سیستم) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »