نرم افزار بهای تمام شده پایا

نرم افزار بهای تمام شده پایا

Paya Cost

جمع آوری, طبقه بندی، کنترل و تسهیم هزینه های واقعی ( مواد، دستمزد و سربار ) و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی و محاسبه انحرافات ناشی از تعامل بهای تمام شده واقعی و استاندارد

مشخصات

پلتفرم اجرا
دسته بندی
تولید و انبارداری / نرم افزارهای بهای تمام شده
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک (کمتر از 100 کارمند)
متوسط (کمتر از 500 کارمند)
بزرگ (بیش از 500 کارمند)

بروزرسانی اطلاعات

2 ماه پیش

توضیحات

امکانات سیستم بهای تمام شده :
امکان تعریف تنظیمات سیستم به ازای هر دوره محاسباتی
امکان تعریف چندین دوره محاسبه با طول زمان های متفاوت
امکان تعریف نسخه های پیش بینی برای محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی
امکان معرفی انبارها وکالاهای مجاز برای محاسبه
امکان ثبت BOM (درخت محصول)محصولات و محل تولید وزمان استاندارد ساخت محصولات
امکان کپی اطلاعات مبانی وپایه بین دوره های مختلف مورد محاسبه
امکان تعیین ماهیت مراکز هزینه (تولیدی -خدماتی -عمومی -اداری- فروش وتوزیع)
امکان تقسیم مراکز هزینه به واحد های کوچکتری به نام ایستگاه کاری ومحاسبه قیمت تمام شده در سطح ایستگاه کاری
امکان معرفی ماشین آلات وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری وزمان در دسترس آنها به ازای هر دوره محاسبه
امکان ثبت کارکرد استاندارد نیروی انسانی وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری به ازای هر دوره محاسبه (زمان کار استاندارد)
امکان ثبت زمان در دسترس ایستگاه کاری به ازای هر دوره محاسبه (زمان تولید استاندارد )
امکان ثبت نرخ استاندارد دستمزد وسربار به تفکیک ایستگاه های کاری به ازای هر دوره محاسبه
امکان دریافت اطلاعات هزینه های مراکز از سیستم حسابداری به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم )
امکان دریافت اطلاعات ریالی وتعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه(با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم)
امکان معرفی مبانی تسهیم ومقدار دهی به مبانی تسهیم به تفکیک مراکز وایستگاه ها به صورت دستی وسیستمی
امکان تعیین ماتریس سهم بری مراکز هزینه از یکدیگر با توجه به مبنای تسهیم
امکان تسهیم هزینه های مراکز خدماتی ، اداری یا عمومی با توجه به ماتریس سهم بری به روش یک طرفه پلکانی
امکان محاسبه موجودی پای کار پایان دوره به ازای هر ایستگاه کاری به صورت سیستمی
امکان تحلیل ضایعات وشناسای درصد ضایعات عادی وغیر عادی
امکان محاسبه انحرافات
امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات به صورت پیش بینی ، واقعی یا از طریق سیستم بودجه
امکان مقایسه دوره های محاسباتی مختلف با یکدیگر

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
نامشخـص
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
نامشخـص

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری
اطلاعات بیشتر
کاتالوگ / نمایش حضـوری
قیمت
شروع از 0 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (شرکت الگوریتم پویا) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »