نرم افزار دبیرخانه الکترونیک و اتوماسیون اداری نیستان

نرم افزار دبیرخانه الکترونیک و اتوماسیون اداری نیستان

Software Secretariat Neyestan

مکاتبات بخشی از عمده ترین اطلاعات در گردش سازمانها هستند، جهت تامین نیازهای سازمانها در این بخش و همچنین ایجاد بستری مناسب به منظور مدیریت گردش اطلاعات، اقدامات زیادی در زمینه وضع قوانین و مقرارت، تولید، گردش و بایگانی اسناد و مدارک صورت گرفته است. لیکن بسیاری از روشهای به کار گرفته شده ، موجب بروز اشکالات بزرگی در نگهداری انبوه نامه ها و اسناد و پیچیده شدن روابط اداری و دست و پاگیر شدن آن شده است. با ایجاد فناوریهای نوین انتقال اطلاعات مانند SMS ,Email ,Fax و سایر روش های ارسال و دریافت اطلاعات ، مدیریت اسناد و اطلاعات بدون استفاده از سیستم های نرم افزاری مناسب کاری بسیار مشکل می نماید.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور اداری / نرم افزار دبیرخانه الکترونیک
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

1 سال و 5 ماه پیش

توضیحات

سیستم دبیرخانه با برچیدن روشهای سنتی و سرعت بخشیدن به امور اداری باعث افزایش ضریب اطمینان و دقت، در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و پراکندگی اسناد و همچنین ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات موجب حرکت به سوی استاندارد های نوین فن آوری جهان در این رابطه گردیده است.

تعاریف و اطلاعات پایه
چارت سازمانی: ( تعریف چارت سازمان، تعریف واحدها، تعریف کاربران و حق دسترسی آنها، ، ... )
امکان تعریف مشخصات سازمان
امکان تعریف انواع نامه
امکان تعریف اولویت های نامه
امکان تعریف انواع ارجاع نامه ها
امکان تعریف روشهای ارسال نامه
امکان تعریف اشخاص و شرکت های مرتبط
امکان ثبت کاربر و تعریف سطح دسترسی برای آنها

امکانات کاربردی
امکان ثبت و بایگانی نامه های وارده:
ثبت مشخصات نامه شامل : پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، شماره نامه وارده و تاریخ نامه وارده، فرستنده، نام تحویل دهنده، موضوع، ارجاع به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات و شماره بایگانی و پوشه های بایگانی
امکان ثبت سابقه نامه های وارده
قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های وارده ثبت شده
قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده
امکان دریافت نامه از اسکنر
الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های وارده
امکان ارجاع بدون محدودیت نامه به کارتابل کاربران
ارجاع نامه بر اساس محل ارجاع ، نوع ارجاع و غیره
ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی
جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره
امکان ثبت و بایگانی نامه های صادره:
ثبت مشخصات نامه شامل: پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، نام اقدام کننده، نام امضا کننده، گیرنده نامه، موضوع، ارجاع به، رونوشت به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات، شماره و پوشه بایگانی
امکان چاپ فایل ضمیمه نامه
امکان دریافت نامه از اسکنر
امکان الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های صادره
قابلیت تایپ نامه صادره در محیط برنامه
قابلیت ثبت نامه تایپ شده برای همان نامه
ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی
قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های صادره ثبت شده
قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده
جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

گزارش های سیستم
گزارش بایگانی:
امکان محدود کردن جستجو در محدوده زمانی
جستجو بر اساس عنوان پوشه های بایگانی
امکان چاپ نتیجه جستجو
گزارش دبیرخانه:
امکان محدود کردن جستجو در محدوده زمانی
امکان جستجو با انتخاب هرآیتم از آیتم های ثبت شده در دبیرخانه (پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، شماره نامه وارده و تاریخ نامه وارده ، کد فرستنده و نام فرستنده، نام تحویل دهنده، نام موضوع، ارجاع به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات و شماره بایگانی)
امکان چاپ نتیجه جستجو
امکان چاپ نتیجه جستجو با ریز گردش اداری نامه برای هر شماره نامه
گزارش گردش نامه ها:
امکان محدود کردن جستجو با بازه زمانی
گزارش گردش اداری برای هر کاربر با عناوین:
دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از دبیرخانه به عنوان ارجاع - وارده
دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از دبیرخانه به عنوان رونوشت - صادره
دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از کارتابل کاربران
اقدام کننده نامه
گزارش گردش نامه
گزارش جزیات ثبت نامه

امکانات عمومی
امکان اتصال به انواع اسکنر های موجود در بازار
امکان تهیه نسخه پشتیبانی از فایل های اطلاعاتی
قابلیت ایمیل کردن نامه ها
قابلیت ارسال نامه ها به کاربران سیستم

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
نامشخـص
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
نامشخـص

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین)
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ
قیمت
شروع از 3,300,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (نیستان رایانه) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »