نرم افزار و پرتال اموال و دارایی ثابت وستا

نرم افزار و پرتال اموال و دارایی ثابت وستا

Vasta Fixed Asset

این راهکار که شامل نرم افزار اموال و دارایی ثابت، پرتال سازمانی اموال و همچنین نرم افزار دستگاه های قابل حمل می باشد به صورت یکپارچه در بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ در حال استفاده می باشد. این نرم افزار علاوه بر قابلیتهای عمومی سیستم های اموال، استهلاکات و دارایی ثابت، قابلیتهای ویژه زیر را برای یکپارچگی با نرم افزارهای سازمانی مانند پرتال داخلی و نرم افزارهای حسابداری مالی و انبار موجود در سازمان مانند نوسا، همکاران سیستم و رای ورز فراهم می کند

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز تحت وب
دسته بندی
امور اداری / نرم افزار اموال و دارایی ثابت
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

3 سال و 8 ماه پیش

توضیحات

این نرم افزار علاوه بر قابلیتهای عمومی سیستم های اموال و دارایی ثابت که در ادامه ذکر می شود، قابلیتهای ویژه زیر را فراهم می کند:

یکپارچگی با نرم افزارحسابداری مالی و انبار نوسا

1- اتصال به سیستم مالی یکپارچه نوسا جهت دریافت اطلاعات حساب ها، تفصیلیها، انبار، پرسنل (جمع دار و تحویل گیرنده)، مراکز هزینه، پروژه ها، مراکز استقرار و نگهداری اموال به صورت یکپارچه با سیستم نوسا
2- اتصال به سیستم انبار نوسا جهت دریافت پارامترهای تعدادی و مالی بر اساس برگه های سندهای انبار مربوط به اموال و ایجاد خودکار اموال
3- اتصال به سیستم انبار نوسا جهت دریافت تعدیلات انجام شده روی تراکنشهای انبار و ثبت مربوط به آن مانند افزایش ارزش، کاهش ارزش و ... در کاردکس اموال مربوطه
4- اتصال به سیستم حسابداری نوسا جهت دریافت ثبت های مالی انجام شده در سرفصل های اموال و دارایی ثابت جهت ایجاد اموال جدید و یا ثبت افزایش اجزا، کاهش اجزا، افزایش ارزش، کاهش ارزش و ... در کاردکس اموال مربوطه
5- ثبت مبدا ایجاد مال (از انبار، از حسابدای، از پرتال یا توسط کاربر) جهت کنترل و ارایه گزارش جهت مغایرت گیری
6- رهگیری اسناد مالی و برگه ها و اسناد انبار دریافت شده جهت جلوگیری از تکرار
7- تولید فایل xml اسناد مالی مربوط به اموال، استهلاکات، برکناری و فروش جهت درج در سیستم حسابداری نوسا

پرتال اموال
1- اتصال به پرتال سازمانی موجود در شرکت
2- یا ارایه پرتال اموال به صورت مستقل
3- اتوماسیون فرآیندهای مربوط به اموال و دارایی ثابت در پرتال
• سرویس مشاهده اموال تحویل شده برای کارکنان
• سرویس درخواست اموال و تحویل
• سرویس درخواست جابجایی (تایید مدیر درخواست کننده، اطلاع به حراست مبدا و مقصد، تایید دریافت کننده، ثبت خودکار در کاردکس اموال)
• سرویس مشاهده سوابق و آخرین وضعیت و اطلاعات هر مال

نرم افزار اموال برای دستگاه های قابل حمل
امکان استفاده از هندهلد(دستگاه سیار) جهت
• اموال گردانی
• ثبت آخرین وضعیت اموال
• کنترل و یا ثبت جابجایی اموال بر اساس بارکد چاپ شده روی برچسب اموال
• استعلام مشخصات ثبت شده برای هر پلاک اموال بر اساس بارکد چاپ شده روی برچسب اموال


مشخصات و قابلیت های نرم افزار اموال و دارایی ثابت وستا:
- معرفی و گروه بندی کالاها و دریافت مشخصات فنی مانند Part Number
- معرفی اموال ، اطلاعات شناسایی، فنی و کنترلی مانند کد اموال، پلاک و Serial Number
- معرفی اموال پدر و ثبت اموال مستقل به صورت جزیی از مال پدر
- معرفی
o جمع دارها
o تحویل گیرندگان
o محل های نگهداری(استقرار)
o مراکز هزینه
o پروژه ها
o انبارها
و ثبت هر یک برای اموال و تراکنشهای فیزیکی و مالی اموال
- ثبت طبقه بندی اموال به صورت درختی و ثبت حساب های(دارایی ثابت، استهلاک انباشته و فروش و برکناری) مرتبط برای هر یک
- تعریف انواع روش های محاسبه استهلاک و تنظیم پارامترهای هر یک
- مشخص کردن روش محاسبه استهلاک برای هر طبقه اموال
- تعریف انواع وضعیت اموال (ثبت شده، در حال استفاده، برکنار شده، اسقاط، خروج از سیستم و ...)
- معرفی انواع تراکنش های مالی و فیزیکی(بهره برداری، برکناری دایم یا موقت، جابجایی، استهلاک، افزایش اجزا و ...) و همچنین تنظیم محدوده و موارد تغییرات قابل انجام در هر تراکنش
- تنظیم اثر هر نوع تراکنش در صورت های مالی
- تنظیم اثر هر نوع تراکنش در وضعیت اموال
- ثبت تراکنش های اموال و تشکیل کارت هر مال
- محاسبه استهلاک بر اساس وضعیت مال و تراکنشهای ثبت شده در بازه زمانی محاسبه
- ارسال اسناد مالی (استهلاک، خرید، برکناری، فروش) بر اساس محاسبات مالی اموال
- حذف گروهی اموال، ثبت برکناری گروهی اموال، ثبت جابجایی گروهی اموال، ثبت تراکنش های گروهی اموال
- ثبت ارزش دفتری فرسوده اموال برای توقف محاسبات اموال
- ثبت تعدادی اموال و امکان کپی اموال
- امکان نهایی کردن محاسبات تا تاریخ مشخص برای جلوگیری از تغییرات و برگشت از ثبت نهایی توسط مدیر اموال
- امکان اسقاط اموال
- امکان ثبت نتایج ارزیابی مجدد اموال
- امکان اموال گردانی و ثبت مغایرت و رفع مغایرت
- امکان ثبت سوابق بیمه ای اموال و هشدارهای مربوط به تمدید بیمه نامه ها
- امکان تعریف ویژگی های خاص برای اموال و مقدار دادن به ویژگیها برای هر مال
- گزارش پیوست اموال صورت های مالی
- گزارش صورت مالی به تفکیک اموال
- گزارش کاردکس اموال
- گزارش جامع اموال
- طراحی چاپ های خاص توسط کاربران

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

اتصال به سایر نرم افزارهای حسابداری مالی و انبار - پرتال اموال برای اتوماسیون فرآیندهای اموال نظیر جابجایی

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
نامشخـص
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
نامشخـص

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ / نمایش حضـوری
قیمت
شروع از 0 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (گروه فناوری اطلاعات وستا) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »