نرم افزار حسابداری جامع حاسب ملی

نرم افزار حسابداری جامع حاسب ملی

narmafzare hesabdari haseb melli

نرم افزار جامع حسابداری حاسب ملی با بیش از 15 سال سابقه ی تولید ، دارای امکان تعریف کدینگ دفاتر حسابداری کاملا شخصی (حتی مطابق با استانداردهای دارایی جهت ارائه دفاتر قانونی کل و روزنامه ) می باشد حاسب ملی در نسخه های شرکتی، فروشگاهی، تولیدی، پیمانکاری، انبارداری، حقوق دستمزد و ...(با مشاوره رایگان در محل) ارائه می شود

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزارهای حسابداری
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک (کمتر از 100 کارمند)
متوسط (کمتر از 500 کارمند)
بزرگ (بیش از 500 کارمند)

بروزرسانی اطلاعات

9 ماه پیش

توضیحات

نرم افزار جامع حسابداری حاسب ملی
حسابداری :
ثبت اسناد ساده و ترکیبی در دفتر روزنامه/ دریافت وجه، پرداخت وجه، هزینه و واریز به حساب به روش ساده/ مرتب کردن اسناد به صورت کد یا تاریخ سند/ امکان قطعی کردن اسناد/ انتقال خودکار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل/ جستجوی سریع و فعال بر روی کلیه قسمتهای سند/ معرفی دفاتر کل، معین، جزء و تفضیل/ معرفی حسابهای دائم و موقت/ دریافت صورتحساب سرمایه، عملکرد و وضعیت سود و زیان در طول یک دوره مالی/ محاسبه سود ویژه و ناویژه/ دریافت ترازنامه، تراز آزمایشی و تراز کل و ترازنامه تفضیلی/ قفل اسناد به دو روش تاریخی و کد سند/ شروع دوره جدید و ثبت اسناد افتتاحیه به صورت خودکار/ بایگانی اطلاعات سالهای گذشته و مرور اسناد بایگانی شده/ دریافت گزارشات کامل از اسناد، دفتر روزنامه و ...
بانکداری:
تعریف بی نهایت حساب بانکی و مدیریت آنها/ ثبت خودکار اسناد مربوط به واریز مبلغ به حساب/ ثبت سند مربوط به صدور انواع چک به صورت خودکار/ پرداخت خودکار چک پرداختی در موعد آن بطور دلخواه/ تعریف طرح چک و چاپ بر روی برگه چک/ هشدار چکهای دریافتی و پرداختی در تاریخ سر رسید/ واگذاری، واریز، برگشت و به حساب خواباندن چک دریافتی/ راسگیری از چک دریافتی و محاسبه سود راس/ گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی در وضعیت های مختلف و ....
خرید و فروش :
ثبت و صدور انواع فاکتور فروش، خرید، امانی، ضایعات و برگشت از خرید و فروش/ عدم محدودیت در تعداد اقلام فاکتورها/ ثبت سند خودکار مربوط به مبلغ فاکتور، نقد فاکتور، تخفیف فاکتور و هزینه حمل کالاهای فاکتور/ به روز رسانی موجودی کالا در انبار/ تعریف ویزیتور و بازاریاب و مبلغ ویزیتوری در فاکتورها/ ثبت قیمت های متفاوت برای مشتریان/ جستجوی ساده اقلام فاکتورها بر حسب نام کالا، کدکالا و یا بارکد و .../ ثبت خودکار معاملات در دفتر روزنامه/ اصلاح، ویرایش، تکرار و حذف فاکتورها بدون محدودیت/ گزارشات متنوع از فاکتورها و سود فاکتور/ قابلیت طراحی فاکتور
وام و اقساط :
امکان خرید و فروش قسطی/ ثبت اقساط و وام به صورت خودکار/ تغییر وضعیت اقساط به حالتهای پرداخت شده و نشده/ چاپ دفترچه قسط و وام/ دریافت هشدار مربوط به وام و اقساط پرداخت نشده در تاریخ مقرر شده/ به روز رسانی حسابهای صندوق، حسابهای بانکی، مشتریان و اعضای طرف حساب/ گزارش از اقساط و وام ها
انبارداری :
تعریف بی نهایت انبار/ تعریف کالاهای انبار ها با سیستم کد گذاری خودکار و دلخواه/ صدور حواله و رسید انبار/امکان انتقال کالاها بین انبارها/ تعریف کالاهای خدماتی/ تعریف واحد دوم برای کالا و انجام محاسبات به صورت خودکار/ محاسبه قیمت تمام شده به روش میانگین و لایفو و فایفو/ دریافت مشخصات مربوط به کالا از جمله بارکد، شماره سریال، قیمتهای خاص مشتریان/ تعریف تفضیل برای کالا و دریافت گزارش تفکیکی از کالاهای دسته بندی شده/ گزارش کسری کالاهای تولید شده/ انواع گزارشات مربوط به انبار، گردش کالا، کالاهای منفی، عملکرد مشتری، کارکرد کالا و کاردکس کالا


تولیدی و صنعتی:
تعریف انواع فاکتورهای تبدیل و تولید/ محاسبه قیمت تمام شده/ ثبت هزینه های مربوط به تولید کالا/ امکان ثبت فاکتور ضایعات/ ثبت فرمول تولید/ ثبت خودکار حواله خروج و رسید انبار برای کالا/ دریافت کالا در انبار بصورت امانی/ امکان دریافت گزارشات مختلف از مواد اولیه، مواد در جریان تولید
حقوق و دستمزد :
امکان تعریف بی نهایت کارمند در لیست کارکنان/ امکان ثبت شماره پرسنلی، شماره کارتکس، شماره بیمه و شماره دارایی هر کارمند/ امکان تعریف فرمولهای حقوقی مختلف برای کارکنان/ امکان ثبت پارامترهای حقوقی در فرمول حقوق مانند:حقوق ماهیانه، تعداد روز کارکرد، دستمزد روزانه، مبلغ اضافه کاری، بیمه، مالیات، بیمه عمر، حق خواروبار، حق مسکن، حق سختی کار، حق بدی آب و هوا، مبالغ اضافه شونده، مبالغ کسر شونده، جمع دریافتی و ... / امکان ثبت پارامتر های جدید و دلخواه در فرمولهای حقوق/امکان پرداخت حقوق کارکنان از صندوق، حسابهای بانکی و یا دفاتر دیگر/امکان پرداخت حقوق از صندوق، حسابهای بانکی، و یا .../ امکان ثبت کارتکس کارکنان/ امکان دریافت گزارش کارتکس کارکنان / امکان ثبت وضعیت های متفاوت در کارتکس کارکنان مانند :حضور عادی، اضافه کاری، مرخصی ساعتی، مرخصی روزانه، کسر کار، غیبت، تعطیل کاری، تعطیل رسمی، مأموریت / امکان چاپ فیش حقوقی/ امکان چاپ لیست بیمه/ امکان چاپ گزارش کارتکس کارکنان
دبیرخانه و اندیکاتور :
ثبت نامه های وارده و صادره/ پاسخ به نامه های قبلی (ارجاعیات، پیوستها و رونوشتها)/ بایگانی نامه ها / ثبت نامه ها بصورت محرمانه همراه با ارائه رمز مربوط به نامه/ تکرار نامه های وارد شده و صادر شده / ارسال پیوست همراه با نامه ها / امکان اسکن نامه های وارده، پیوستها و الحاقات/ ایجاد اندیکاتور یک سازمان بصورت کل و واحدهای آن سازمان بصورت جزء/ امکان چاپ نامه ها دفاتر و گزارشات/ امکان پیوند دادن یک فایل خارجی به نامه ها / امکان فاکس گزارشات از طریق مودم/ پیگیری نامه ها،ارجاعات و اعلام نتیجه(پاسخ به نامه ها )/ استفاده از الگوهای متنوع برای ثبت سریع موضوعات، متن ها، واحدها، الگوها و نام امضا کنندگان / مدیریت کاربران و ایجاد امکانات دسترسی متفاوت برای آنها/ گزارش گیری متنوع از نامه های وارده، صادره، نامه های پاسخ داده شده. ارجاعات، پیوست ها، رونوشت ها، موضوعات گزارش برای بایگانی کدهای فرعی وضعیت وموضوعات /گزارش نامه های جواب داده شده یا جواب داده نشده/امکان گزارشات مناسب برای مدیران و آمار نامه های ثبت شده/ جستجوی سریع و آسان روی همه ستونهای موجود در برنامه/ امکان گزارشات مناسب برای مدیران و آمار نامه های ثبت شده.
پرو‍ژه و سفارش :
امکان ثبت سفارشات / امکان تعریف پروژه / تعریف پروژه در محدوده های زمانی خاص/ ثبت سند های هر سفارش به صورت مجزا / تعیین هزینه های مربوط به هر پروژه به صورت جداگانه/ تعیین درآمد های هر سفارش یا پروژه به صورت جداگانه/ تعیین قیمت تمام شده هر سفارش و پروژه/ دریافت گزارشات مالی از یک یا چند پروژه/ دریافت تراز هر پروژه/گزارش از سود و زیان هر پروژه/ دریافت گزارشات کامل از سندهای مربوط به یک یا چند پروژه / دریافت گزارشات از پروژه های تکمیل شده و تکمیل نشده
حسابداری شعب :
امکان تعریف شعبه های متعدد/ امکان ثبت اسناد مجزا برای هر شعبه / دریافت سود و زیان هر شعبه/ امکان تعریف کلیه دفاتر حسابداری برای هر شعبه / گزارش از تراز هر شعبه به صورت مجزا / امکان ثبت تبادلات بین تمامی شعب

امکانات

عملیات خرید و فروش نقدی

مدیریت سود و هزینه های تولید

خرید و فروش کالا

خرید و فروش خدمات

مدیریت حساب های بانک

ثبت و صدور پیش فاکتور

ثبت و صدور فاکتور

عملیات خرید و فروش اقساطی

مدیریت اعتبار اشخاص

مدیریت انبار کالا

طراحی دلخواه فیلدها و اسناد

طراحی دلخواه گزارش (گزارش ساز)

عملیات امور مالیاتی

طراحی دلخواه فرمول ها و توابع محاسباتی

مدیریت امور بازاریابی

مدیریت بیش از یک صندوق

محاسبه حقوق و دستمزد

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

شخصی سازی نرم افزار - تیم پشتیبانی و خدمات قوی

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
بیش از 100 کاربر
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
قفل سخت افزاری
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup / از راه دور / حضوری
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک به شماره 204941

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

1تا 3 جلسه
نحوه آموزش
Help / ویدئو آموزش / اینترنتی / حضوری
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی / در محل مشتری / در محل شرکت

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین) / خرید از فروشگاه های سطح کشور / خرید از نمایندگی
اطلاعات بیشتر
کاتالوگ / نمایش حضـوری / نمایش آنلاین
قیمت
شروع از 4,250,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (شرکت رهنما) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »