سایر نرم افزارهای پیشنهادی در این دسته

نرم افزار حسابداری هماهنگ

نرم افزار حسابداری هماهنگ

Accounting

در ارائه نرم افزار حسابداری جامع 12 سطحی، به عنوان قلب نرم افزار یکپارچه و جامع هماهنگ، اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است: 1- یکپارچگی کامل با سایر نرم افزارهای مجموعه هماهنگ، 2- استفاده از بیشترین تعداد سطوح سرفصلهای حسابداری اصلی و تفصیلی ساده و تفصیلی درختواره ای با امکان تعریف بصورت شناور و یکتا به منظور تطبیق هر چه بهتر با عملکرد مجموعه های مختلف و امکان انتقال اطلاعات سرفصلها و اسناد حسابداری از کلیه نرم افزارهای حسابداری دیگر، 3- انعطاف و تطبیق پذیری با مجموعه های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی، آموزشی، ...

شرکت نرم افزار فروردین

وضعیت در آرمانت
« عدم همکاری »
این نرم افزار به دلیل عدم همکاری مدیریت امکان ثبت درخواست (خرید/کاتالوگ/دمو) ندارد.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز مک تحت وب
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزارهای حسابداری
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

2 سال و 3 ماه پیش

توضیحات

نرم افزار حسابداری جامع دوازده سطحی

در ارائه نرم افزار حسابداری جامع 12 سطحی، به عنوان قلب نرم افزار یکپارچه و جامع هماهنگ، اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است:
1- یکپارچگی کامل با سایر نرم افزارهای مجموعه هماهنگ،

2- استفاده از بیشترین تعداد سطوح سرفصلهای حسابداری اصلی و تفصیلی ساده و تفصیلی درختواره ای با امکان تعریف بصورت شناور و یکتا به منظور تطبیق هر چه بهتر با عملکرد مجموعه های مختلف و امکان انتقال اطلاعات سرفصلها و اسناد حسابداری از کلیه نرم افزارهای حسابداری دیگر،

3- انعطاف و تطبیق پذیری با مجموعه های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی، آموزشی، ...


بخشی از امکانات نرم افزار حسابداری جامع دوازده سطحی به شرح زیر می باشد:

امکان تعریف سرفصل‌های اصلی حساب‌ها در چهار سطح سرگروه، گروه، کل و معین،


امکان تعریف سرفصل جزءمعین بصورت زیر مجموعه و متصل به حسابهای معین،

قابلیت تعریف 3 سرفصل مستقل شناور (علاوه بر سرفصلهای اصلی) با قابلیت ایجاد درختواره‌ برای هر یک از سطوح مذکور برای استفاده در مواردی نظیر مراکز هزینه، مراکز خرید، پروژه‌ها، مواد، بودجه، ... با قابلیت تهیة گزارش‌های تلفیقی و ترکیبی بین سطوح مذکور و سایر سطوح اصلی و تفصیلی،


قابلیت تعریف سه سرفصل مستقل تفصیلی دیگر با قابلیت گروه بندی حسابهای تفصیلی مذکور و تعیین نحوه ارتباط آنها با حسابهای معین و با امکان تهیه دفاتر و ترازها بصورت سرجمع و یا تفکیکی،


قابلیت تعریف و استفاده از سرفصل کالا (مطابق با کدینگ تعریف شده برای کالا و مواد در نرم‌افزار انبار) همانند یک سطح تفصیلی مستقل در سرفصل‌های حسابداری با امکانات بسیار قدرتمند برای تهیة دفاتر و ترازهای تحلیلی و ترکیبی از سطح مذکور،


کنترل هوشمند شرح تکراری در زمان تعریف حسابها و سرفصلهای جدید


مرحله‌بندی اسناد حسابداری بصورت موقت، تنظیم، تائید و قطعی


امکانات مناسب و پیشرفته مشاهده، ثبت، ویرایش و کنترل سرفصل‌ها و اسناد حسابداری


امکان جستجوی سرفصل حساب‌ها در اسناد بصورت درختی، قسمتی از نام حساب، مرحله‌ای (از کل به جزء‌معین و تفصیلی) و یا ورود کدینگ حساب بصورت دستی


امکان درج، ادغام، جابجائی، حذف، تغییر تاریخ، درج ردیف،… برای اسناد حسابداری در مرحلۀ تنظیم


شماره دهی خودکار سریال اسناد حسابداری در مرحلۀ تنظیم بر حسب تاریخ حتی در مواقع حذف، درج، ادغام و جابجائی اسناد مذکور، همچنین تنظیم خودکار سریال اسناد در زمان ثبت همزمان اسناد در شبکه توسط چند کاربر امکان گروه بندی اسناد حسابداری بر حسب کدهای از پیش تعریف شده با قابلیت تهیه گزارشهای متعدد بر حسب گروههای مذکور


امکان مشاهدۀ و چاپ اسناد به دو صورت خلاصه و استاندارد
قابلیت تهیة دفاتر روزنامه، کل، معین، جزء معین، تفصیلی، مراکز، کالا به صور مختلف با امکان تعریف شرایط و محدودیتها و امکان تهیه دفتر برای بیش از یک سال مالی


امکان تهیة اسناد خلاصۀ گردش در چهار سطح اصلی گروه حساب، کل، معین و جزء معین برای یک محدودة زمانی


امکان تهیه تراز دوره‌ای در ده‌ها صورت و سطح مختلف و در فرمتهای دو، چهار، شش، هشت و دوازده ستونی ریالی و ارزی بصورت ساده یا درختواره‌ای با قابلیت تعیین شرایط و محدودة زمانی و یا محدودة حساب‌ها و امکان تهیه تراز برای عملکرد بیش از یک سال مالی


گزارش‌ترازنامه


گزارش صورت درآمد و هزینه


گزارش بررسی و مرور حسابها با امکانات بسیار پیشرفته


امکان طراحی کامل انواع گزارش و صورتهای مالی و صورت سود و زیان در داخل برنامه با امکانات مشابه نرم افزار Excel


سیستم حسابداری ارزی با امکان تعریف ارزهای مختلف و ثبت اطلاعات ارزی در اسناد حسابداری و قابلیت تهیه تراز دوره‌ای بصورت ریالی - ارزی و دفاتر حسابداری شامل اطلاعات ارزی مدون و امکان فعالسازی روش ثبت اسناد ارزی بدون نیاز به تسعیر ارز با امکان ثبت ارزهای مختلف در یک سرفصل حسابداری و قابلیت تفکیک ارزهای تعریف شده سرفصل مذکور در گزارشهای مالی


نمونه گزارش ریالی ارزی:عملیات صدور خودکار اسناد افتتاحیه و اختتامیة دائم و موقت با امکان بستن حسابهای موقت در چند مرحله


امکان ارسال و دریافت حساب‌ها و اسناد حسابداری توسط فایل، دیسکت و مودم از یک برنامه به برنامه دیگر


امکان محاسبه سود سپرده بانکی روز شمار و محاسبه امتیاز مشارکت در سرمایه گذاری


گزارش جامع حسابها با قابلیت انتخاب چندگانه از موارد: سرگروه، گروه، کل، معین، جزء معین، تفصیلی1، تفصیلی2، تفصیلی3، سطوح شناور 1 الی 3، گروه کالا/کالا، سال، فصل، ماه، روز، سند و آرتیکل سند در ردیفهای گزارش بصورت درختواره و قابلیت ستون بندی بر حسب: 2 ستونی، 4 ستونی، سال، فصل، ماه، روز، سرگروه، گروه، کل، معین


امکان تهیه گزارش تجزیه سنی توسط گزارش جامع حسابها، با قابلیت تعریف تعداد و مدت هر دوره

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
نامشخـص
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
نامشخـص

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ / نمایش حضـوری
قیمت
شروع از 8,600,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (شرکت نرم افزار فروردین) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »