نرم افزار حقوق و دستمزد تارا

نرم افزار حقوق و دستمزد تارا

Tara Software H

دریافت و ثبت مشخصات پرسنل و قرارداد ها ، تعریف شیفت های کاری و ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل، محاسبه اوقات کاکرد ، غیبت ، مرخصی ، اضافه کار و کسر کار، محاسبه و تهیه فیش حقوقی ، ارسال فیش حقوقی به نرم افزار حسابداری تارا ، تهیه لیست بیمه ، مالیات ، دیسکت بانک و گزارشات متنوع دیگر

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزارهای حقوق و دستمزد
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

7 ماه پیش

توضیحات

اطلاعات شخصی پرسنل

· معرفی مشخصات شناسنامه ای پرسنل شامل نام , نام خانوادگی , شماره شناسنامه , تصویر , تاریخ تولد و ....

· امکان تعریف تصویر هریک از پرسنل .

· امکان اتصال اسناد بصورت پیوست و ضمیمه به اطلاعات شخصی شامل رزومه و رونوشت مدرک تحصیلی و ... .

· معرفی ویژگی های فیزیکی افراد شامل قد , وزن , رنگ پوست , رنگ چشم , اندازه لباس و ...

· معرفی دیگر اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل شماره گواهینامه , شماره پاسپورت , پست الکترونیک , سایت اینترنت و ... .

· معرفی پارامترهای مختلف به صورت داینامیک شامل مدارک تحصیلی و نوع قرارداد , نوع وام , مذهب , نوع بیمه , ...

· امکان تعیین فعال و یا غیر فعال بودن پرسنل جهت مشاهده و با عدم مشاهده در گزارشات و لیستها .اطلاعات استخدامی پرسنل· معرفی و ویرایش و حذف احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات بنا به آخرین احکام .

· امکان چاپ احکام و پرونده پرسنلی .

· امکان انتخاب مبنای محاسبه حقوق بر اساس ماهانه , روزانه و یا ساعتی جهت هر یک از پرسنل بصورت مستقل .

· انواع عوامل حقوقی شامل مزایا , کسور , تعهدات کارفرما و کارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه .

· امکان مشخص کردن تاثیرگذاری عوامل حقوقی در محاسبه بیمه و مالیات جهت هریک از پرسنل بصورت جداگانه .

· امکان تعریف تاریخ شروع و پایان قرارداد جهت هریک از پرسنل

· امکان تعریف و انتخاب شغل و نوع قرارداد جهت هریک از پرسنل .

· امکان ارائه اطلاعات مرخصی سال جاری و مانده طلب دوره های قبل به تفکیک هریک از پرسنل .

· امکان اختصاص هریک از شیفتهای کاری تعریف شده توسط کاربر جهت هریک از پرسنل بصورت جداگانه .

· امکان تعریف و اختصاص هر تعداد عوامل حقوقی شامل مزایا , کسورات جهت هرماه به هر پرسنل .

شیفت و ساعات کارکرد پرسنل

· معرفی شیفت های کاری مختلف و اختصاص آن به هر یک از پرسنل .

· امکان ثبت دستی ورود و خرو ج توسط کاربر سیستم .

· امکان ثبت ساعات ورود/خروج هر یک از پرسنل از طریق فایل اکسل یا شیفت کاری.

· امکان مشخص کردن زمان استراحت و توقف کار در شیفت کاری .

· امکان ثبت چند مرحله ورود و خروج جهت هریک از پرسنل در یک روز کاری .

· امکان معرفی انواع سیستمهای حضور و غیاب ( کارت و اثر انگشت ) جهت دریافت و ثبت ساعت ورورد و خروج پرسنل .

· امکان محاسبه ساعتهای کارکرد , اضافه کاری و غیبت , مرخصی براساس ساعتهای ورود و خروج اعلامی به سیستم .

· امکان مشخص نمودن روزهای تعطیل غیر رسمی بر اساس نیاز کارگاه و یا شرکت .

· ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام .

· امکان تهیه گزارش جامع ساعات کارکرد به تفکیک ماه و پرسنل ( شامل ساعت کارکرد , اضافه کاری , کسری کار , مرخصی , غیبت و ماموریت ) .

· امکان صدور مجوز مرخصی بصورت روزانه و ساعتی .

محاسبه و صدور فیش حقوقی

· محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایا و کسورات و ...) مرتبط با نوع استخدام .

· محاسبه فیش حقوقی به صورت جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه .

· انجام محاسبات و صدور فیش حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت , مرکز هزینه , واحد سازمانی و ... .

· گزارشات متنوع حقوقی شامل احکام استخدامی , احکام حقوقی , حکم کارگزینی , لیست حقوق , لیست بانک , لیست بیمه , لیست مالیات , لیست کارکرد , فیش حقوقی و ... .

· امکان ارسال اطلاعات فیشهای حقوقی به نرم افزار حسابداری تارا و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد .

· امکان مشخص نمودن کارکنان فعال یا غیر فعال جهت نمایش در لیست های قانونی .

· امکان انتخاب نمودن ارقام دخیل در محاسبات لیست های قانونی .

· امکان مشاهده فیشهای حقوقی صادر شده و امکان حذف در صورت عدم انتقال به حسابداری .

· امکان محاسبه بیمه و مالیات و عیدی پایان سال بر اساس میزان کارکرد و جداول بیمه و مالیات .

· امکان پرینت فیش حقوقی در فرمتهای مختلف .

· امکان تهیه خروجی از فیش حقوقی در فرمتهای مختلف شامل اکسل , PDF و عکس و WORD و .... .

· امکان دسترسی به آخرین حکم پرسنلی و مشاهده پرونده پرسنلی در فیش حقوقی در صورت نیاز کاربر سیستم .

گزارشات

· امکان تهیه گزارش های لیست حقوق و بیمه و مالیات به همراه خلاصه گزارشات با آخرین متد سازمانی بر اساس جداول بیمه و مالیات به تفکیک واحدهای فعالیت و ماههای سال .

· گزارش کارکرد پرسنل به تفکیک واحدهای فعالیت با امکان چاپ و تهیه خروجی های مختلف .

· امکان مشاهده لیست حقوق پرداختی در ماههای مختلف به تفکیک واحدهای فعالیت .

· امکان تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق پرسنل .

· امکان گزارش گیری از مرخصی و غیبت پرسنل در ماههای مختلف سال .

· امکان تهیه گزارش افراد مشغول به کار در یک روز خاص و به تفکیک واحدهای فعالیت .

· امکان معرفی واحدها و زیر مجموعه های مختلف با اطلاعات اختصاصی و امکان گزارش گیری براساس یک واحد یا یک زیر مجموعه خاص .

· گزارشات متنوع با توجه به محل های خدمت , واحد های سازمانی و مراکز هزینه .

· امکان تعریف گروه های کاربری و کاربران با سطوح دسترسی مختلف .

· امکان تهیه گزارش از اطلاعات مرخصی در گزارشات پارامتریک .

· مجتمع سازی سیستمهای مالی و پرسنلی .

سایر امکانات

· معرفی جداول مختلف مالیاتی (ماده 131) به فرم دلخواه و منطبق با آخرین تغییرات .

· امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات حقوقی ثبت شده .

· امکان مجتمع سازی نرم افزار حقوق و دستمزد با حسابداری نرم افزار تارا .

· امکان انتخاب دستگاه حضور و غیاب .

· امکان استفاده از نرم افزار جهت چندین شرکت بصورت مجزا .

· امکان بازیابی اطلاعات تا دوره ای خاص برروی نرم افزار حقوق و دستمزد با تشخیص مدیران .

· امکان تعریف کلیدهای کمکی جهت شرح های خاص .

· امکان دارا بودن تقویم و ماشین حساب .

· امکان انتخاب پس زمینه بصورت پیش فرض و یا انتخابی .

امکانات

سیاست های ورود و خروج

سیاست های کارکرد روزانه

سیاست های کارکرد ماهانه

سیاست های کارکرد سالانه

مدیریت وام

مدیریت امور بیمه

مدیریت امور مالیاتی

ارتباط مستقیم به دستگاه حضور و غیاب

حسابداری حقوقی و دستمزدی مکانیزه

مدیریت مرخصی

گزارش ساز

محاسبه ی سود و کسورات

امکان نصب و تعیین قوانین خاص

تهیه انواع دیسکت ها(منظور بانک و بیمه ودارایی است)

مدیریت پس اندازها

عزل و نصب پرسنل بصورت بلادرنگ

محاسبه معوقه

عملیات پرداخت

مدیریت سنوات

ثبت فرمول های حقوقی

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

حسابداری-نرم افزار حسابداری- حقوق و دستمزد - دمو - نرم افزار رایگان

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

.Net Framework

پایگاه داده

SqlServer

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
از راه دور / حضوری
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

10 ساعت
نحوه آموزش
Help / ویدئو آموزش / اینترنتی / حضوری
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

12 ماه
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی / در محل مشتری / در محل شرکت

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید از فروشگاه های سطح کشور
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ / نمایش حضـوری
قیمت
9,000,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (گروه تولیدی تارا افزار پارس) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »