دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

944 نرم افزار

امور اداری

435 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

203 نرم افزار

سلامت و درمان

249 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

170 نرم افزار

تولید و انبارداری

193 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

131 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

109 نرم افزار

ساختمان و مسکن

73 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

86 نرم افزار

چندرسانه ای

74 نرم افزار

سفر و گردشگری

35 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

50 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

54 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

46 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

33 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

29 نرم افزار