دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

815 نرم افزار

امور اداری

371 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

156 نرم افزار

سلامت و درمان

215 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

156 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

107 نرم افزار

تولید و انبارداری

155 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

103 نرم افزار

ساختمان و مسکن

59 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

66 نرم افزار

چندرسانه ای

69 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

46 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

45 نرم افزار

سفر و گردشگری

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

31 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

22 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

42 نرم افزار