دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

707 نرم افزار

امور اداری

315 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

139 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

152 نرم افزار

سلامت و درمان

175 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

92 نرم افزار

تولید و انبارداری

131 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

94 نرم افزار

ساختمان و مسکن

54 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

57 نرم افزار

چندرسانه ای

63 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

38 نرم افزار

کاربردی و مفید

25 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

40 نرم افزار

سفر و گردشگری

21 نرم افزار

ورزش و تندرستی

27 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

17 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

38 نرم افزار