دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1008 نرم افزار

امور اداری

507 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

216 نرم افزار

تولید و انبارداری

222 نرم افزار

سلامت و درمان

308 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

175 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

148 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

113 نرم افزار

ساختمان و مسکن

78 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

95 نرم افزار

چندرسانه ای

75 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

53 نرم افزار

سفر و گردشگری

37 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

58 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

ورزش و تندرستی

49 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

41 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

32 نرم افزار