دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

731 نرم افزار

امور اداری

332 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

142 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

154 نرم افزار

سلامت و درمان

178 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

94 نرم افزار

تولید و انبارداری

135 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

97 نرم افزار

ساختمان و مسکن

55 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

59 نرم افزار

چندرسانه ای

69 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

41 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

43 نرم افزار

سفر و گردشگری

22 نرم افزار

ورزش و تندرستی

28 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

18 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

38 نرم افزار