دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

766 نرم افزار

امور اداری

348 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

150 نرم افزار

سلامت و درمان

202 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

155 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

102 نرم افزار

تولید و انبارداری

144 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

100 نرم افزار

ساختمان و مسکن

57 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

64 نرم افزار

چندرسانه ای

69 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

42 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

44 نرم افزار

سفر و گردشگری

25 نرم افزار

ورزش و تندرستی

30 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

20 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

39 نرم افزار