دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

926 نرم افزار

امور اداری

425 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

198 نرم افزار

سلامت و درمان

244 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

167 نرم افزار

تولید و انبارداری

186 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

128 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

108 نرم افزار

ساختمان و مسکن

73 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

81 نرم افزار

چندرسانه ای

74 نرم افزار

سفر و گردشگری

34 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

49 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

53 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

45 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

32 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

25 نرم افزار