دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1171 نرم افزار

تولید و انبارداری

291 نرم افزار

امور اداری

593 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

235 نرم افزار

سلامت و درمان

436 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

197 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

181 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

167 نرم افزار

ساختمان و مسکن

98 نرم افزار

چندرسانه ای

81 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

119 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

59 نرم افزار

سفر و گردشگری

39 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

70 نرم افزار

ورزش و تندرستی

56 نرم افزار

کاربردی و مفید

32 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

48 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

56 نرم افزار