دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

874 نرم افزار

امور اداری

394 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

168 نرم افزار

سلامت و درمان

219 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

161 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

119 نرم افزار

تولید و انبارداری

171 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

107 نرم افزار

ساختمان و مسکن

66 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

73 نرم افزار

چندرسانه ای

71 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

52 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

47 نرم افزار

سفر و گردشگری

29 نرم افزار

ورزش و تندرستی

37 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

27 نرم افزار

طراحی و ساخت وبسایت

45 نرم افزار