مشاهده خبر بازگشت به لیست اخبار

برترین زبان ها برنامه نویسی قسمت سیزدهم : دات نت (۳)

نوشته شده توسط: محمدجواد ازادمهر
در تاریخ:

پياده سازی در دات نت

برای پياده کنندگان نرم افزار تحت ويندوز ، دات نت امکانات متعددی را از ويژوال ++ C تا ويژوال بيسيک ارائه می نمايد .دات نت ،مستقل از نوع زبان برنامه نويسی بوده و در اين راستا کمپايلرهای متعددی برای چندين زبان طراحی و پياده سازی شده و تمهيدات لازم درخصوص طراحی و پياده سازی کمپايلرهای  ديگر نيز انجام شده است . در حال حاضر از زبان های  C#, Visual Basic .NET, JScript .NET, COBOL, Perl, Python, Eiffel, APL ، می توان استفاده کرد. دات نت از زبان های فوق مستقيما" حمايت نمی نمايد . در حقيقت ، دات نت صرفا" قادر به درک يک زبان بيشتر نيست . زبان فوق ،  زبان ميانی مايکروسافت ( Microsoft Intermediate Languge :IL  )  ناميده می شود.

 

يک پلات فرم مستقل از زبان

از يک کمپايلر اختصاصی هر زبان، بمنظور ترجمه کدهای نوشته شده به IL ، استفاده می گردد.خروجی فرآيند ترجمه ، شامل IL و متا ديتا است .IL ، را می توان بمنزله يک زبان اسمبلی برای يک پردازنده مجازی  stack-based دات نت  تصور نمود . از اين زاويه ، عملکرد IL ،  مشابه کدهای P توليده شده در نسخه های اوليه ويژوال بيسيک و يا بايت کدهای منتشر شده توسط يک کمپايلر جاوا ، است  . ( IL ، قبل از اجراء بطور کامل ترجمه خواهد شد) . IL ، برای يک زبان خاص طراحی نشده است .  عبارات IL ، نوع های متداول به اشتراک گذاشته شده را که  توسط تمامی زبانهای دات نت ،استفاده می گردد ، پردازش می نمايند . سيستم نوع فوق ، CTS ) Common Type System) ، ناميده می شود.  يک نوع دات نت، چيزی بمراتب بيشتر از يک نوع داده است . نوع های دات نت ، عموما" توسط کلاس هائی شامل کد و اعضاء داده تعريف می گردند. در زمان اجراء ، CLR)Common Language Runtime) ، مسئوليت استقرار يک برنامه دات نت در حافظه و اجرای آن را برعهده خواهد داشت .بمنظور نيل به هدف فوق ، CLR از تکنيکی با نام JIT) Just-In-Time) بمنظور ترجمه IL به کد مختص و وابسته به يک  ماشين استفاده می نمايد . کد دات نت ،همواره ترجمه و هرگز تفسير نمی گردد ، بنابراين دات نت از يک ماشين مجازی بمنظور اجراء برنامه استفاده نکرده و در مقابل کد IL برای هر متد براساس کمپايلر JIT در اولين فراخوانی ترجمه خواهد شد. در مرتبه بعد که يک متد صدا زده می شود ، کد ترجمه شده توسط JIT ، اجراء خواهد شد .

ماحصل فرآيند ترجمه ، توليد يک فايل اجرائی ويندوز با فرمت PE)Portable Executable) ، است .در رابطه با فايل فوق ، ذکر دونکته ضروری است : اول اينکه ، CLR از زبان استفاده شده برای توليد برنامه و يا عنصر مورد نظر آگاهی نداشته و صرفا" به کدهای IL توجه خواهد داشت .ثانيا" ، در تئوری استفاده ازکمپايلر JIT تمام عمليات مورد نياز بمنظور استفاده از پتانسيل های دات نت است .


منبع: armanet
برچسب ها: دات نت - برنامه نویسی - ویژال -

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این خبر ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را ثبت کنید: