مشاهده خبر بازگشت به لیست اخبار

درخواست تجدید نظر گوگل در دادگاه رد شد.

نوشته شده توسط: فروزان
در تاریخ:

در تاریخJune 2017  30 ، یک قاضی فدرال درخواست گوگل، مبنی بر اثبات عدم نقض قانون خود را رد کرد ، شکایت علیه گوگل به این دلیل بود که فناوری تشخیص چهره شرکت گوگل، یک قانون حفظ حریم خصوصی ایلینوی را نقض می کند.

این تصمیم چند ماه پس از گوگل نمی تواند در دادرسی برای متقاعد کردن بخش هایی از ادعای ادوارد چانگ، قاضی دادگاه ناحیه ایاالت متحده مبنی بر رد ادعای نقض حریم خصوصی بیومتریک، مدارکی ارائه دهد، گرفته شد.

بر اساس دستور قاضی، ایلینوی های ساکن در   Lindabeth Riveraو Joseph Weiss اکنون آزاد هستند که شکایتهای خود را علیه گوگل مبنی بر اینکه Google قانون محافظت اطلاعات بیومتریک ایلینوی (BIPA) را نقض کرده است، بیان کنند.

این قانون در سال 2008 به تصویب رسیده است که شرکت ها قبل از جمع آوری اطلاعات مربوط به بیومتریک، از جمله اثر انگشت، عبارات صوتی و اسکن هندسه صورت، باید از اشخاص رضایت نامه دریافت کنند.

با این حال، BIPA به طور خاص "عکس" را از تعریف "شناسه های بیومتریک" حذف می کند و اطلاعات استخراج شده از عکس ها را از تعریف "اطلاعات بیومتریک" جدا می کند.

گوگل در ابتدا ادعا کرد که قانونگذاران ایلینوی قصد ندارند تنظیمات فوری را که از تصاویر ایجاد شده است را اعمال کنند و این قانون تنها در مورد عکس های گرفته شده از اسکن شخصی اعمال می شود.

قاضی چانگ این استدلال را رد کرد و تصریح کرد که  BIPA"اسکن هندسه صورت" را در هر حالت بدون در نظر گرفتن فرایندی که در آن اسکن ساخته می شود، تحت پوشش قرار می دهد.

پس از آن گوگل از چانگ خواسته است تا اجازه تقاضای فوری  7th Circuitرا صادر کند، مبنی بر این که دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا قانون ایلینوی، عکسهای فوری چاپ شده از عکس را پوشش می دهد.

چانگ این درخواست را رد کرد و تصریح کرد که هیچ اختلاف نظر در مورد اینکه آیا قانون ایلینوی عکسهای ایجاد شده از تصاویر را پوشش می دهد وجود ندارد.

چانگ در حکم خود نوشت، "به معنای واقعی گوگل هیچ پیشینه ای ندارد، در حالی که این را تایید می کند که برای به رسمیت شناختن به عنوان یک شناسه بیومتریک، اسکن هندسه چهره باید شخصا باشد، نه تولید شده از یک عکس."

قاضی چانگ همچنان امکان تأیید درخواست تجدید نظر در  7th Circuitدر آینده را رد کرد.هیچ دیدگاهی تاکنون برای این خبر ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را ثبت کنید: