لیست نرم افزار های سیستم های تصمیم گیری

لیست نرم افزار های سیستم های تصمیم گیری

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۲)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

راهکارهای هوش تجاری

تولید توسط پرشین ویژن

معرفی نرم افزار:

هوش سازمانی یا BI یعنی « داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است » یا به عبارتی داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب رجوع و .....

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو
راهکارهای هوش تجاری
کاتالوگ
نامشخص
راهکارهای هوش تجاری
دمو
دارد
راهکارهای هوش تجاری
پشتیبانی رایگان
نامشخص
راهکارهای هوش تجاری
آموزش رایگان
نامشخص
چرا راهکارهای هوش تجاری از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

دارنده رتبه یك تولید نرم افزار و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیكی از امور نظام فنی و اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور - دارنده پروانه بهره برداری و تولید نرم افزار از وزار...

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی

تولید توسط شرکت رضوان مؤید

معرفی نرم افزار:

نرم افزار تعیین راندمان و توزیع منابع انسانی صنایع ماشین سازی و قطعه سازی

پشتیبانی رایگان اولیه 6ماهه
آموزش رایگان اولیه ۲۰ساعت
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
دمو
نامشخص
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
پشتیبانی رایگان
6ماهه
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
آموزش رایگان
20ساعت
چرا نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

تعیین شاخص برای سیستم پاداش کارخانجات قطعه سازی

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات