لیست نرم افزار های سیستم های کنترل کیفیت

لیست نرم افزار های سیستم های کنترل کیفیت

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۲۲)

بازگشت به تولید و انبارداری
مرتب سازی بر اساس:

نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند

تولید توسط داده پردازی نیلرام مانا

معرفی نرم افزار:

سیستم کنترل کیفیت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت و برنامه ریزی و اجرای صحیح کنترل کیفی اقلام ورودی/حین فرایند و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملک...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

امکان ارتباط با زیرسیستم های حوزه فروش بصورت یکپارچه، بستر نرم افزار ORACLE ، مطابق با مفاهیم مهندسی سیستم و استاندارد.

قیمت: شروع از ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار

تولید توسط فکرافزار

معرفی نرم افزار:

کنترل کیفیت (QC) در یک سازمان مجموعه فعالیت‌ها در جهت دستیابی به حد استاندارد کیفیت یک محصول یا فرآیند تولید و تلاش در جهت نگهداری و بهبود آن با اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نام...

پشتیبانی رایگان اولیه 2هفته
آموزش رایگان اولیه ۵ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار
پشتیبانی رایگان
2هفته
نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار
آموزش رایگان
5 ساعت
چرا نرم افزار کنترل کیفیت قطعات ،چک لیست ها،کنترل هوشمند فکر افزار از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

شخصی سازی و برنامه نویسی درون برنامه بسیارآسان

قیمت: شروع از ۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم

تولید توسط داده پردازی آرین سیستم

معرفی نرم افزار:

امروزه به دلیل افزایش استانداردهای مختلف برای کسب و کار ، افراد در سازمان ها به دنبال پیاده سازی بخشی به نام تضمین کیفیت هستند که مدیران برای استقرار ، نگهداری و پشتیبانی نیاز...

پشتیبانی رایگان اولیه 6 ماه
آموزش رایگان اولیه ۶ ماه
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم
پشتیبانی رایگان
6 ماه
نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم
آموزش رایگان
6 ماه
چرا نرم افزار کنترل کیفیت QC آرین سیستم از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

رفع اشکالات تولید-آنالیز کیفی با نرم افزار کنترل کیفیت QC-ارتباط سیستمی با آزمایشگاه-ثبت ضایعات روزانه

قیمت: شروع از ۱ ريال
مشاهده جزئیات

سیستم اصالت کالا ره رایان

تولید توسط شرکت مهندسی ره رایان پژوه

معرفی نرم افزار:

ره رایان با اختصاص شناسه یکتا به هریک از کالاهای تولیدی و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا وصول توسط مصرف کننده ، به گونه ای که اطلاعات کل کالاهای موجود در بازار اعم از مشخصات کال...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو
سیستم اصالت کالا ره رایان
کاتالوگ
نامشخص
سیستم اصالت کالا ره رایان
دمو
دارد
سیستم اصالت کالا ره رایان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سیستم اصالت کالا ره رایان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سیستم اصالت کالا ره رایان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

امکان ایجاد مسابقه

قیمت: شروع از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفیت مهفا

تولید توسط مهندسی همگام فناوری اطلاعات ایرانیان (مهفا)

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کنترل کیفیت مهفا ، فعالیتهای مربوط به تضمین کیفیت و نیز کنترل کیفیت را در بر می‌گیرد. مدیریت کیفیت در نرم افزار کنترل کیفیت مهفا شامل چند شاخه اصلی می‌باشد که عبارتن...

پشتیبانی رایگان اولیه از 6 تا 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۸ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفیت مهفا
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت مهفا
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت مهفا
پشتیبانی رایگان
از 6 تا 12 ماه
نرم افزار کنترل کیفیت مهفا
آموزش رایگان
8 ساعت
چرا نرم افزار کنترل کیفیت مهفا از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

ارتباط با زیر سیستمهای انبار، بازرگانی و تولید جامع مهفا-رابط های کاربری ساده و روان-فرآیندهای متنوع و مختلف جهت کنترل کیفیت محصول و خطوط تولید

قیمت: شروع از ۱ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفیت

تولید توسط داده پردازی نیلرام مانا

معرفی نرم افزار:

سیستم کنترل کیفیت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت و برنامه ریزی و اجرای صحیح کنترل کیفی اقلام ورودی/حین فرایند و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملک...

پشتیبانی رایگان اولیه 3 ماه
آموزش رایگان اولیه ۸ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفیت
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفیت
پشتیبانی رایگان
3 ماه
نرم افزار کنترل کیفیت
آموزش رایگان
8 ساعت
چرا نرم افزار کنترل کیفیت از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

نگاه علمی و سیستمی نیلرام به نرم افزار ها - پیاده سازی بر اساس اصول صحیح مهندسی سیستم ها - به صورت کامل فرایند محورمی باشد - کفایت لازم جهت بهره برداری در سیستم BI

قیمت: شروع از ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات
نرم افزار حسابداری حسابفا

نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه

تولید توسط داده پردازی نیلرام مانا

معرفی نرم افزار:

سیستم اقدام اصلاحیه/ پیشگیرانه داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت گردش اطلاعات مربوط به اقدامات اصلاحیه/ پیشگیرانه در سازمان تدوین نموده است.

پشتیبانی رایگان اولیه 3 ماه
آموزش رایگان اولیه ۸ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه
کاتالوگ
دارد
نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه
دمو
دارد
نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه
پشتیبانی رایگان
3 ماه
نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه
آموزش رایگان
8 ساعت
چرا نرم افزار اقدام اصلاحیه / پیشگیرانه از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

نگاه علمی و سیستمی نیلرام به نرم افزار ها - پیاده سازی بر اساس اصول صحیح مهندسی سیستم ها - به صورت کامل فرایند محورمی باشد - کفایت لازم جهت بهره برداری در سیستم BI

قیمت: شروع از ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون

تولید توسط صبا ارقام

معرفی نرم افزار:

سيستمي براي برنامه ريزي کاليبراسيون، پيگيري زمان انجام روتین تجهیزات ابزار دقیقی، نگهداري سوابق کاليبراسيون، ثبت Work Order، توليد گواهينامه هاي کاليبراسيون، صدور برچسب و شناس...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۶ ساعت
دارای دمو
نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون
دمو
دارد
نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون
پشتیبانی رایگان
12 ماه
نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون
آموزش رایگان
6 ساعت
چرا نرم افزار تحت وب مدیریت اطلاعات کالیبراسیون از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

قابلیت هرگونه سفارشی سازی، طراحی صفر تا صد نرم افزار

قیمت: شروع از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان

تولید توسط داده پردازی نیلرام مانا

معرفی نرم افزار:

سیستم ارزیابی تامین کنندگان داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ارزیابی اولیه و دوره ایی تامین کنندگان و رسیدن به نمره کیفی تامین کنندگان در اختیار سازمان ها قرار می دهد و ...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان
کاتالوگ
دارد
نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان
دمو
دارد
نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

امکان ارتباط با زیرسیستم های حوزه مالی... بصورت یکپارچه، بستر نرم افزار ORACLE ، مطابق با مفاهیم مهندسی سیستم و استاندارد.

قیمت: شروع از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار

تولید توسط فکرافزار

معرفی نرم افزار:

نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش...

پشتیبانی رایگان اولیه 1 هفته
آموزش رایگان اولیه ۵ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار
کاتالوگ
دارد
نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار
دمو
دارد
نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار
پشتیبانی رایگان
1 هفته
نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار
آموزش رایگان
5 ساعت
چرا نرم افزارکنترل کیفیت فکر افزار از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

شخصی سازی و برنامه نویسی درون برنامه بسیارآسان

قیمت: شروع از ۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت)

تولید توسط فنی مهندسی اریکا صنعت پارس نوین

معرفی نرم افزار:

نرم افزار ربات کیفیت محصولی است که توسط مهندسان حوزه کنترل و تضمین کیفیت گروه مهندسی اریکا طراحی و به عنوان یک ابزار کارآمد در جهت بهبود کیفیت محصولات واحدهای صنعتی مختلف ارائ...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۲۰ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت)
کاتالوگ
دارد
مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت)
دمو
دارد
مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت)
پشتیبانی رایگان
12 ماه
مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت)
آموزش رایگان
20 ساعت
چرا مدیریت و کنترل کیفیت (ربات کیفیت) از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

- تعریف طرح کنترل کیفی بر اساس استانداردهای مختلف برای مواد اولیه، محصولات نیم ساخته و محصولات نهایی - تعریف طرح های نمونه گیری به منظور ارزیابی تأمین کنندگان - کنترل کیفی...

قیمت: شروع از ۱ ريال
مشاهده جزئیات

سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان

تولید توسط بهپویان امین منتظر

معرفی نرم افزار:

سيستمهاي ديسپاچينگ هوشمند از ابزارهاي مورد استفاده جهت پايش، نظارت، کنترل و گسيل بهينه منابع در شبکههاي بزرگ ابعاد ميباشند. اين سيستمها حجم عظيم دادهها را از پايانههاي مختلف د...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای کاتالوگ
سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان
کاتالوگ
دارد
سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان
دمو
نامشخص
سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ بهپویان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

عدم وجود نسخه مشابه در کشور

قیمت: شروع از ۱ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا

تولید توسط پیشرو سلامت پارس

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا قابل استفاده جهت انجام درونسازمانی طرح الصاق برچسب اصالت کالا، مورد استفاده برای تولید و واردکنندگان اقلام سلامت محور می باشد. توسط این نرم ا...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا
دمو
دارد
نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کدینگ برچسب اصالت کالا از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

پشتیبانی از زبان فارسی - پشتیبانی تا 3 سطحی تجمیعی و بالاتر - رابط گرافیکی ساده - پشتیبانی قوی و در دسترس - پشتیبانی از دو پیش کد و بالاتر - پشتیبان گیری از ورودی و خروجی ها

قیمت: شروع از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار برچسب اصالت کالا

تولید توسط پیشگامان فناوری دانش رایبد

معرفی نرم افزار:

با توجه به الزامات سازمان غذا و دارو ایران و ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، لیه محصولات سلامت محور بایستی دارای برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت باشند. نرم اف...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار برچسب اصالت کالا
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار برچسب اصالت کالا
دمو
نامشخص
نرم افزار برچسب اصالت کالا
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار برچسب اصالت کالا
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار برچسب اصالت کالا از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: شروع از ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد

تولید توسط داده پردازی نیلرام مانا

معرفی نرم افزار:

سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند نیازمندی مواد براساس سربرنامه و سفارشات می باشد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کل...

پشتیبانی رایگان اولیه 3 ماه
آموزش رایگان اولیه ۸ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد
کاتالوگ
دارد
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد
دمو
دارد
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد
پشتیبانی رایگان
3 ماه
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد
آموزش رایگان
8 ساعت
چرا نرم افزار برنامه ریزی و کنترل مواد از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

نگاه علمی و سیستمی نیلرام به نرم افزار ها - پیاده سازی بر اساس اصول صحیح مهندسی سیستم ها - به صورت کامل فرایند محورمی باشد - کفایت لازم جهت بهره برداری در سیستم BI

قیمت: شروع از ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو

تولید توسط بهکو

معرفی نرم افزار:

با پیاده سازی این نرم افزار، شرکت ها میتوانند فرآیندهای کنترل کیفی اقلام ورودی و حین فرآیند را به طور کامل اجرایی نموده و از جداول استاندارد های مختلف بهره ببرند، از سویی با ت...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه وجود دارد
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو
کاتالوگ
دارد
نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو
دمو
دارد
نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو
پشتیبانی رایگان
12 ماه
نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو
آموزش رایگان
وجود دارد
چرا نرم افزار مدیریت کیفیت اقلام ورودی و حین فرآیند بهکو از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

استقرار حرفه ای-متخصصین صنایع،مالی و IT-سبدکامل محصولات-قابلیت های بسیار زیاد-کاربرپسندبودن-پایداری بسیاربالا-پشتیبانی حرفه ای-مشتریان صاحب نام-گردش کار و فرآیند-قابلیت چندشرک...

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا

تولید توسط شرکت تریتا

معرفی نرم افزار:

نرم افــزار استانداردســازی و کنتــرل کیفیــت تریتـــا الزامــات مــورد نیــاز در آزمایشــگاهها را بــر اســاس چــک لیســت هــای آزمایشـگاه مرجـع سـامت و 15189 ISO بـرآورده...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا
کاتالوگ
دارد
نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا
دمو
دارد
نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا
پشتیبانی رایگان
12 ماه
نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت تریتا از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

90درصد صرفه جویی در زمان موردنیاز برای ارزیابی داده ها - نگهداری یکپارچه داده ها - مشاهده ، بروز رسانی و ویرایش ساده و سریع مستندات - آنالیز و گزارش گیری آسان و سریع - مشاهده...

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار مانیتورینگ پروژه

تولید توسط کارا نرم افزار هوشمند

معرفی نرم افزار:

نرم افزاری برای مدیریت و مانیتورینگ پروژه های مطرح شده در یک سازمان،شرکت و یا کارخانه -با این نرم افزار می توانید عملکرد کلیه پرسنل را به ریز مشاهده کنید.

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای کاتالوگ
نرم افزار مانیتورینگ پروژه
کاتالوگ
دارد
نرم افزار مانیتورینگ پروژه
دمو
نامشخص
نرم افزار مانیتورینگ پروژه
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار مانیتورینگ پروژه
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار مانیتورینگ پروژه از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین

تولید توسط نوین تشخیص فرهان

معرفی نرم افزار:

این نرم افزار جهت انجام امور مربوط به مستند سازی و کنترل کیفی در آزمایشگاه طراحی شده است و طبق چک لیست ارائه شده از آزمایشگاه مرجع سلامت تنظیم شده است. آرشیو اسناد مرکز با قاب...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۱۰ ساعت
دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین
دمو
نامشخص
نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین
پشتیبانی رایگان
12 ماه
نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین
آموزش رایگان
10 ساعت
چرا نرم افزار کنترل کیفی و مستند سازی نوین از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

رسم نمودارهاي مختلف-امکان کنترل کیفی آزمایشها-آلارمهاي متنوع براي هشدار به کاربر، در مورد یادآوري زمان و نحوه انجام کنترلها-ثبت عدم انطباقهاي مربوطه به صورت اتوماتیک-اتصال به ...

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفی شیز

تولید توسط شیز

معرفی نرم افزار:

گروه نرم افزاری شیز با توجه به صنعت و شناخت نیاز های مشتریان در تمام مراحل زنجیره تأمین واحد صنعتی، از خرید مواد اولیه و ورود به انبار تا تولید و در نهایت تحویل محصول نهایی به...

پشتیبانی رایگان اولیه دارد
آموزش رایگان اولیه دارد
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار کنترل کیفی شیز
کاتالوگ
دارد
نرم افزار کنترل کیفی شیز
دمو
دارد
نرم افزار کنترل کیفی شیز
پشتیبانی رایگان
دارد
نرم افزار کنترل کیفی شیز
آموزش رایگان
دارد
چرا نرم افزار کنترل کیفی شیز از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

جامع و انعطاف پذیر-قابلیت سفارشی سازی-پشتیبانی قوی

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش

تولید توسط مهندسی مشاور ترازپویش آکام

معرفی نرم افزار:

کنترل کیفیت وظیفه کنترل محصول و مواد تولیدی و هم چنین ورودی به شرکت را دارد، مسئول کنترل کیفیت بایستی در سه مرحله مواد و محصولات را با الزامات و استانداردها مقایسه نماید تا اط...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش
دمو
نامشخص
نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کنترل کیفیت ترازپویش از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات

سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس

تولید توسط شرکت فناوری اطلاعات ققنوس

معرفی نرم افزار:

مدیریت و انجام انواع ارزیابی دوره ای و پروژه ای پیمانکاران تهیه گزارشات و مستند سازی

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس
کاتالوگ
دارد
سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس
دمو
دارد
سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سامانه ی مدیریت ارزیابی پیمانکاران فونیکس از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

قیمت مناسب- پشتیبانی سریع و به موقع- قابلیت ارتقاء- رضایت مشتریان فعلی از نرم افزار- مطابق با استانداردهای هر سازمان

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات


راهنمای خرید نرم افزار سیستم های کنترل کیفیت

ما این راهنمای را برای کمک به شما در درک بهتر آنچه که در هنگام تحقیق در مورد نرم افزار مدیریت کیفیت مورد نیاز ایجاد نموده ایم. در این راهنما به موارد زیر پرداخته شده است:

- نرم افزار مدیریت کیفیت چیست؟ 

- ویژگی اصلی نرم افزار مدیریت کیفیت چیست؟ 

جز کدام دسته از خریدارن هستید؟نرم افزار مدیریت کیفیت چیست؟

نرم افزار مدیریت کیفیت (QMS) می تواند به تولیدکنندگان کمک کند و به همین ترتیب کیفیت محصولات و فرآیندهای آنها را بهبود بخشد. این دسته نرم افزاری می تواند به طیف وسیعی از برنامه های کاربردی مورد استفاده تولیدکنندگان از نظر کیفیت در فعالیت های زنجیره تامین همچون کیفیت محصول، طراحی، تولید، توزیع و در نهایت سرویس ارائه شده اطمینان بخشد.

 

ویژگی های اصلی نرم افزارهای مدیریت کیفیت

برنامه های کاربردی که می توانند یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد کنند، هدف شان این است که به تولیدکنندگان کمک کنند تا چهار جزء کلیدی مدیریت کیفیت را کنترل کنند:

§        برنامه ریزی کیفیت

§        کنترل کیفیت

§        تضمین کیفیت

§        بهبود کیفیت

 

ویژگی اصلی موجود در این سیستم ها شامل موارد زیر است

§        مدیریت حسابرسی: به آسانی وظایف و اسناد حسابرسی را دنبال می کند. تمامی سوابق حسابرسی را نگه داری می کند، با ردیابی برنامه ریزی و نتایج هر حسابرسی و اجازه دادن به تولید کنندگان برای ارزیابی اثربخشی حسابرسان کمک می کند.

§        مدیریت شکایت: کمک می کند تا تولید کنندگان، کیفیت خدمات خود را با ثبت شکایات از مشتریان را بهبود بخشد.

§        کنترل تغییر: شناسایی، تعریف و سازماندهی وظایف لازم برای پیاده سازی تغییر در فرایندهای مشارک و یا استفاده از منابع. سپس سیستم تجزیه و تحلیل می کند که چگونه این تغییرات بر شرکت تاثیر خواهد گذاشت.

§        کنترل اسناد: کمک می کند تا سازنده، تمام اسناد مربوط به تولید را از فایل های طراحی شده برای یک محصول در یک پایگاه داده متمرکز و قابل جستجو به صورت استاندارد سازماندهی می کند. اسناد را به راحتی می توان به اعضای تیم برای بررسی و یا تایید سوابق مشتری، صورتحساب مواد اولیه (BOM ها) و موجودی مرتبط شده ارسال کنید.

§        مدیریت ریسک: تولیدکنندگان را قادر می سازد با ارزیابی استاندارد اسناد، ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل مسائل، ریسک موجود را ارزیابی کنند.

§        کنترل آماری فرآیندها: جمع آوری، تجزیه و تحلیل و بصری داده ها را از ماشین آلات فروشگاه طبقه بندی می کند تا تغییرات آماری خروجی را اندازه گیری کند. بر اساس این داده ها، تولید کنندگان می توانند روند تولید خود را به درستی تنظیم کنند تا میزان ضایعات را کاهش دهند، محصول را بهبود بخشند و محصولی با کیفیت بالاتر تولید کنند.

§        مدیریت کیفیت عرضه کننده: به تولیدکنندگان کمک می کند تا شرکای زنجیره تامین را انتخاب و نظارت کنند. شامل جریان های کارفرمای تامین کننده و ردیابی مسائل مربوط به تامین کننده مانند عدم انطباق است.

§        مدیریت آموزش کارکنان: کمک می کند تا آموزش های کارکنان را با ردیابی فعالیت های آموزشی و اطمینان از اینکه مطالب مربوط به دوره های مربوطه تکمیل شده است، مدیریت کنید. اطمینان از رعایت الزامات برای اثبات آموزش مدیریت کیفیت.

 

جز کدام دسته از خریدارن هستید؟

پیش از ارزیابی یک برنامه مدیریت کیفیت، باید بدانید که جز کدام یک از خریداران هستید:

§        خریداران نرم افزار مدیریت کیفیت سازمانی (EQMS): کارخانه ها، تولید کنندگان یا شرکت هایی که نیاز به یکپارچه سازی داده ها در همه برنامه های کاربردی دارند. این سیستم ها قادر به مدیریت رعایت کیفیت، ردیابی مسائل مربوط به کیفیت، نظارت بر عملیات و ارزیابی روابط عرضه کننده در یک سیستم واحد می باشند. سیستم EQMS می تواند با دیگر برنامه های سازمانی مانند برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، مدیریت زنجیره تامین (SCM) و نرم افزار مدیریت محصول (PLM) یکپارچه شود تا دیدگاه کاملتری از کیفیت عملیاتی داشته باشد.

§        خریدار تک برنامه: شرکتهایی که برای خرید یک سیستم سازمانی آماده نیستند، ممکن است یک راه حل واحد برای بهتر مدیریت یک جنبه از عملیات را در نظر بگیرند. برنامه های کاربردی رایج که شرکتها می توانند به تنهایی خریداری کنند عبارتند از: کنترل اسناد، مدیریت تغییر و نرم افزار کنترل فرآیند آماری (SPC).