شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

طراحی و تولید نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی با نام سیمرغ. این محصول دانش بنیان می باشد. نرم افزار سیمرغ ویژه مقطع ابتدایی شامل: آموزش صفحه به صفحه کلیه کتاب های درسی به همراه تمرین. بخش خودآزمایی به همراه 2100 سوال بدون نیاز به اینترنت، همراه با کارنامه آزمون دیکته گو و آموزش زبان انگلیسی طبق متدهای جدید یادگیری ویژه مقطع ابتدایی نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ، دارای کیفیت عالی آموزش، قیمت مناسب و اعتبارنامه از آموزش و پرورش می باشد.

مشخصات

نوع کسب و کار
شرکت یا موسسه
دفتر مرکزی
کرمانشاه
شروع از سال
1389

ارتباط و تماس

استان
کرمانشاه - کرمانشاه
تلفن

09120348529

نشانی
شبکه های اجتماعی
وضعیت در آرمانت
بروزرسانی اطلاعات محصولات
6 ماه پیش

محصولات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماهه
آموزش رایگان اولیه ۱۲ ماهه
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی
پشتیبانی رایگان
12 ماهه
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی
آموزش رایگان
12 ماهه
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس اول ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماهه
آموزش رایگان اولیه ۱۲ ماهه
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی
پشتیبانی رایگان
12 ماهه
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی
آموزش رایگان
12 ماهه
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس دوم ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس سوم ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس چهارم ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس پنجم ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی

تولید توسط شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر

معرفی نرم افزار:

نرم افزار کمک آموزشی مقطع ابتدایی به صورت معلم خصوصی بوده و کلیه مطالب درسی را به صورت صفحه به صفحه برای دانش آموزان توضیح می دهد. کیفیت عالی نرم افزار به همراه قیمت مناسب، ا...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی
دمو
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ کلاس ششم ابتدایی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

کیفیت عالی، آموزش کلیه دروس به همراه آزمون در یک محصول، داشتن اعتبارنامه از آموزش و پرورش، قیمت مناسب

قیمت: شروع از ۴۲۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

« این اطلاعات توسط (شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدر) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »