نرم افزار جدا کردن امن مموری در آرمانت تایید نشده است.