نرم افزار قفل کردن فایل ها و پوشه ها در آرمانت تایید نشده است.