نرم افزار نرم افزار تایپیست 1 بتا در آرمانت تایید نشده است.