نرم افزار دستگاه ورود و خروج اثر انگشتی و کارتی در آرمانت تایید نشده است.