نرم افزار CRM شرکتهای وابسته به نفت (پتروشیمی، پالایشگاه،...) در آرمانت تایید نشده است.