نرم افزار نرم افزارارسال ودریافت اس ام اس نسخه2012 در آرمانت تایید نشده است.