راه حلی جامع برای رفع نیازهای موسسات مددکاری و مراکز خیریه

قیمت: ثبت نشده است.
نحوه خرید: خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین)
راه های مشاهده: نمایش آنلاین

تاکنون دیدگاهی برای این نرم افزار ثبت نشده است
خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت
ارزیابی کلی
(0 از ۵)

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« در انتظار تایید »
تولید کننده
داده نویسان کاربر پسند رایانا
دفتر مرکزی
اردبیل
از سال
۱۳۹۴
سایر محصولات
توان یار (سیستم یکپارچه مراکز توانبخشی)

راه های ارتباطی با داده نویسان کاربر پسند رایانا

تلفن
۰۹۱۴ ۳۵۳ ۷۸۲۹
فکس
ایمیل
info@dadenevisan.com
وب سایت
http://www.dadenevisan.com
آدرس

توضیحات

شرکت داده نویسان کاربر پسند رایانا واقع در اردبیل، نرم افزار یکپارچه مددکار را با هدف ساده سازی عملیاتهای روزمره موسسات مددکاری و مراکز خیریه در دو نسخه نقره ای و طلایی به همراه امکاناتی گسترده و حرفه ای عرضه نموده است. از جمله این امکانات و عملیاتهای قابل انجام می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:

عملیات کاربران:
- تعریف نامحدود کاربر توسط مدیر سیستم همراه با نام کاربری و کلمه عبور مشخص جهت استفاده از سیستم
- ویرایش و یا حذف اطلاعات کاربران تعریف شده
- ثبت خودکار تمامی عملیاتهای سیستم به نام کاربر استفاده کننده از سیستم

عملیات مددجویان:
- امکان ثبت اطلاعات پذیرش مددجویان و تشکیل پرونده الکترونیکی شامل مشخصات متوفی، سرپرست، مشخصات فرزندان مجرد و سایر اطلاعات درآمدی خانوار
- امکان ویرایش و چاپ اطلاعات موجود در پرونده مددجویان
- امکان ثبت پرداختهای نقدی (ماهانه، متفرقه) به مددجویان همراه با جزئیات بانکی
- امکان ثبت پرداختهای غیرنقدی به مددجویان به تفکیک ارزاق و اجناس و قیمتهای کلی و جزئی آنها
- امکان ثبت حامی مالی ایتام به همراه جزئیات هویتی و پرداختی
- امکان ثبت وامهای اعطایی به مددجویان به همراه جزئیات بانکی
- امکان ثبت سایر خدمات ارائه شده به مددجویان به همراه جزئیات
- امکان خروج خودکار و دستی فرزندان بزرگسال مددجویان از چرخه حمایت
- ارائه گزارش وضعیت فرزندان مددجویان (بر حسب نام، نام خانوادگی، سن، جنسیت، معلولیت، وضعیت سادات و تاریخ تولد.)
- امکان چاپ گزارش سرپرست ها به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، وضعیت پرونده، نام و نام خانوادگی سرپرست، وضعیت سادات، وضعیت منزل مسکونی، تلفن ثابت و همراه، آدرس)
- امکان چاپ گزارش آماری ایتام به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، نام و نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد، وضعیت سادات، وضعیت معلولیت)
- امکان چاپ گزارش ایتام دارای حامی به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، نام و نام خانوادگی مددجو، نام و نام خانوادگی حامی، مبلغ و نوع پرداخت)
- امکان چاپ گزارش پرداختهای نقدی ماهانه به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، تعداد افراد مشمول، شماره حساب، نام بانک، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش پرداختهای نقدی متفرقه به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، موضوع پرداخت، شماره حساب، نام بانک، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش پرداختهای نقدی به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، نوع پرداخت، شماره حساب، نام بانک، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش پرداختهای غیرنقدی به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، نوع کالا، نام کالا، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش کلی پرداختی ها به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، نوع پرداخت، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش وام های اعطایی به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی سرپرست، موضوع پرداخت، نام بانک، مبلغ پرداختی)
- امکان چاپ گزارش سایر خدمات ارائه شده به مددجویان به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره پرونده، تاریخ معرفی، نام و نام خانوادگی سرپرست، نهاد مربوطه، توضیحات)

عملیات قبوض:
- امکان ثبت و ویرایش مشخصات خیرین به همراه جزئیات هویتی، تلفن، آدرس، مبلغ و بازه پرداختی آنان
- امکان صدور خودکار قبوض خیرین بر حسب نوع قبض (ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه، سالانه)، و یا بر حسب مبالغ قبوض در تاریخهای مورد نظر
- امکان چاپ خودکار قبوض صادر شده به صورت آنی و یکجا بر اساس الگوی تعیینی موسسه
- امکان ذخیره قبوض صادره در یک فایل مجزا و چاپ تدریجی قبوض صادر شده در فواصل زمانی دلخواه
- امکان چاپ گزارش خیرین موسسه به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، شماره عضویت، تاریخ عضویت، نام و نام خانوادگی خیر، مبلغ حمایتی، نوع پرداخت، آدرس، شماره تلفن)
- امکان چاپ گزارش قبوض صادره توسط سیستم به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، سریال قبض، تاریخ صدور قبض، نام و نام خانوادگی خیر، آدرس خیر، نوع قبض، مبلغ قبض)
- امکان چاپ مجدد قبوض صادره توسط سیستم به صورت تکی و کلی بر حسب یکی از فاکتورهای مطرح در الگوی قبوض
- امکان ابطال قبض/قبوض صادره توسط سیستم بر حسب یکی از فاکتورهای مطرح در الگوی قبوض

عملیات قلک ها:
- امکان تعریف و ثبت انواع قلکهای پلاستیکی و فلزی با شماره گذاری خودکار
- امکان ثبت و ویرایش مشخصات گیرندگان قلکها به همراه جزئیات هویتی، آدرس، تلفن و تاریخ تحویل
- امکان ثبت درآمدهای حاصله از قلکها به همراه تاریخ مراجعه و شماره قبوض صادره
- امکان حذف فلکهای تعریفی در سیستم به همراه تاریخ و علت حذف
- امکان چاپ گزارش درآمدهای حاصله از قلکها به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، نوع قلک، شماره قلک، نام و نام خانوادگی گیرنده قلک، مبلغ قبض، شماره قبض، تاریخ مراجعه)
- امکان چاپ گزارش آماری قلکها به صورت کلی و جزئی (بر حسب تاریخ و بازه زمانی خاص، نوع قلک، شماره قلک، نام و نام خانوادگی گیرنده قلک، تلفن گیرنده قلک، آدرس گیرنده قلک، وضعیت قلک، تاریخ ایجاد قلک، تاریخ تحویل قلک، تاریخ حذف قلک)

سایر امکانات:
- امکان تعیین نرخ پرداختی های نقدی و غیرنقدی به مددجویان و زمان پرداختی ها (ماهانه/دو ماهه/سه ماهه/چهار ماهه/شش ماهه/سالانه)
- امکان تنظیم ساختار شماره گذاری خودکار قبوض صادره در سیستم
- امکان تنظیم ساختار شماره گذاری خودکار قلکهای پلاستیکی و فلزی تعریفی در سیستم
- امکان تعریف و مدیریت انواع کالاهای مورد استفاده در پرداختهای غیرنقدی
- امکان تنظیم عملیات پشتیبان گیری از اطلاعات سیستم به صورت خودکار و دستی
- امکان بازیابی اطلاعات از فایلهای پشتیبان تولیدی و جایگزینی آن اطلاعات با اطلاعات جاری سیستم
- امکان ایجاد پایگاه داده جدید و خالی از اطلاعات جهت راه اندازی مجدد سیستم
- قابلیت بکارگیری تحت شبکه

مشخصات

پلتفرم اجرا
دسته بندی
امور فرهنگی و هنری / نرم افزار های موسسات خیریه
مناسب برای کسب و کارهای
متوسط (کمتر از 500 کارمند)

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

سیستم یکپارچه ثبت و تولید انواع عملیات و گزارشات مورد نیاز در موسسات مددکاری و مراکز خیریه-امکان ذخیره انواع گزارشات تولیدی در سیستم مشتری در فرمتهای PDF، DOC، XLS، PPTX و عکس

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

پلتفرم توسعه
نامشخص
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز
آموزش رایگان اولیه: نامشخص
نحوه آموزش: نامشخـص
پشتیبانی رایگان اولیه: نامشخص
نحوه پشتیبانی: نامشخـص

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

2 سال و 8 ماه پیش

آخرین اخبار

تاکنون برای این نرم افزار اخباری در آرمانت ثبت نشده است.

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این نرم افزار ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
ثبت دیدگاه

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (داده نویسان کاربر پسند رایانا) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »