نرم افزار نرم افزار مددکار (سیستم یکپارچه موسسات مددکاری و مراکز خیریه) در آرمانت تایید نشده است.