نرم افزار وروجک روبات یاهو در آرمانت تایید نشده است.