نرم افزار نرم افزار حسابداری (شن و ماسه ، آسفالت ،...) برای کلیه کارخانجات کیاسیستم در آرمانت تایید نشده است.