سیستم یکپارچه صنعتی (مدیریت انبارها،برنامه ریزی تولید ، بهای تمام شده کالا ،بازرگانی،فنی و مهندسی،مدیریت رایانه ها، تعمیرات و نگهداری و ...)

قیمت: شروع از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نحوه خرید: خرید حضوری
راه های مشاهده: نمایش حضـوری

تاکنون دیدگاهی برای این نرم افزار ثبت نشده است
خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت
ارزیابی کلی
(0 از ۵)
سیستم یکپارچه صنعتی شایان
کاتالوگ
این نرم افزار دارای کاتالوگ نمی باشد.
سیستم یکپارچه صنعتی شایان
دمو
این نرم افزار دارای دمو نمی باشد.

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« در انتظار تایید »
تولید کننده
سیستم یکپارچه شایان
دفتر مرکزی
تهران
از سال
۱۳۸۱
سایر محصولات
ندارد

راه های ارتباطی با سیستم یکپارچه شایان

تلفن
۰۹۱۹۲۲۲۸۱۷۱-مدیریت شاهرخ پدیدار
فکس
ایمیل
shahrokhpadidar@yahoo.com
وب سایت
http://www.parscenter.com
آدرس
تهرانپارس،فلکه اول،خیابان 138 شرقی،پ11

توضیحات

نرم افزار شایان فعالیت خود را از سال 1381 آغاز کرده و طی سالهای فعالیت خود با بهره گیری از تجارب ارزشمند متخصصین و کارشناسان صنایع و مکانیک راهکارهای جامع و موثری جهت صنعتگران عزیز ارائه کرده است این نرم افزار به غیر از حوزه مالی جهت محیطهای صنعتی عرضه شده است .
ERPمحدوده سیستم ERPاز محدوده سازمانی که ERPدر آن پیاده سازی می شود کوچکتر است. بر عکس ERP، مرز سیستمهای زنجیره ای تامین و تجارت الکترونیک از محدوده سازمان فراتر رفته و تا تامین کنندگان ، شرکا و مشتریان سازمان گسترش می یابد. با این حال، عملاً پیاده سازی بسیاری ا ز سیستمهای ERPمستلزم یکپارچه سازی با سیستمهای اطلاعاتی خارج از محدوده سازمان است.تاریخچه ERPسیستمهای ERPدر اصل تحول یافته سیستمهای برنامه ریزی نیازمندی تولید یا (MRPII) هستند. از منظر کسب و کار سازمان ERPحاصل تلفیق فرایندهای تولید با فرایندهایی است که کلیه ابعاد سازمان را در بر دارند. از منظر تکنولوژیک نیز می توان سیستمهای ERPرا تحول یافته سیستمهای قدیمی به معماری سه لایه client-serverدانست.مدیریت و کنترل موجودی انبار مدیریت و کنترل موجودی انبار ترکیبی است از سیستمها و فرایندهایی که موجودی هر کالا درا نبار را در سطح مناسب و معینی نگه می دارند. فعالیتهای مدیریت انبار شامل تشخیص نیازمندیهای انبار، هدف گذاری، گزینه ها و راهکارهای کسری قطعات، ردگیری مصرف هر یک از قطعات، موازنه انبار و گزارش وضعیت موجودی انبار است.برنامه ریزی نیازمندی مواد اولیه (MRP) برنامه ریزی نیازمندی تولید یا MRPالگوریتم و زمانبندی مشخصی است که به برای فرایندهای تولیدی با چندین سطح از تولید طراحی شده است. MRPبا استفاده اطلاعات ورودی، نیازمندیهای تولید محصولات نهایی مختلف، ساختار سیستم تولید، سطح موجودی فعلی انبار از هر یک از کالاهای تمام شده و میزان lotمعین برای هر بار تولید، برنامه ای زمانبندی شده برای عملیات تولید و خرید مواد اولیه ارایه می دهد.فرآیندهایی که ERPاز آن پشتیبانی می کند فرایندهای مدیریتی سازمان را به سه سطح کلی تقسیم بندی کرده است - فرایندهای استراتژیک، کنترلهای مدیریتی و کنترلهای عملیاتی. ERPها به تدریج به راه حلهای جامعی برای کارآمد کردن فرایندهای سازمان در هر سه سطح مذکور ارتقا یافته اند. بخش عمده ای از موفقیت سیستمهای ERPبه یکپارچه کردن فعالیتها در کل سازمان باز می گردد. موفقیت ERPها در سطوح برنامه ریزی استراتژیک و کنترلهای مدیریتی به تعهد و همکاری مدت مدیریت ارشد سازمان وابسته است.کمک به کاهش هزینه های عملیاتی نرم افزارهای ERPبه منظور یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار در کل سازمان و زیربخشهای آن و از طریق سیستمی اطلاعاتی که کلیه سازمان را در بر دارد، طراحی شده اند. مهمترین مزیت ERPها بهبود هماهنگی بین بخشهای سازمان و افزایش کارایی فرایندها است. نخستین مزیتی که از ERPدر کوتاه مدت و پس از پیاده سازی می توان انتظارد اشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، کاهش هزینه تولید، کاهش هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است.تسهیل کارهای روزمره مدیریت مزیت دیگری که از پیاده سازی ERPدر سازمان می توان انتظار داشت، تسهیل انجام روندهای روزمره مدیریتی است. پیاده سازی ERPبا ایجاد backboneقوی از انباره داده ها، دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها را برای مدیریت امکانپذیر ساخته و به این ترتیب مدیر می تواند برای تصمیم گیری به سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای است از فرایندهای مشخصی که برای ارزیابی و تشخیص نیازهای و منابع سازمان، تعیین مشتریان بالقوه، تنظیم اهداف و آرمانها، برنامه ریزی و طراحی استراتژیهای هماهنگ بین بخشهای مخالف با تضمین عملی بودن و موفقیت، اجر می شود. این فرایند همچنین ارتباط منطقی بین استراتژیهای اتخاذ شده با نیازها، داراییها و نتایج به دست آمده را تعریف کرده و فرایند و نتایج آنرا اندازه گیری و ارزیابی می کند. بخشی از نرم افزاره ای ERPموجود، عملاً برای پشتیبانی از بخش برنامه ریزی منابع فرایند برنامه ریزی استراتژیک طراحی شده اند، اما در عمل این قابلیت به نوعی ضعیفترین ویژگی ERPهاست ودلیل آن هم پیچیدگی و عدم اطمینان بالای برنامه ریزی استراتژیک ونبود یکپارچگی کافی با سیستمهای پشتیبانی تصمیم (DSS) است.▪ مزایای ERPمزایای سیستمهای برنامه ریزی تخصیص منابع سازمان (ERP) را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:کاهش هزینه های انبار (نگهداری، حمل و نقل . ..) کاهش هزینه سفارشها کاهش هزینه تولید کاهش هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی کاهش هزینه حمل و نقل کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در کارخانه کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری برای خرید زمین کاهش هزینه ناشی از توقف خط تولید فرایند تولید منعطف و قابل تغییر کاهش هزینه خطاهای ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدها مختلف سازمان کاهش هزینه ها نهایتاً به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر متهی می گردد کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول افزایش شفافیت و ردگیری فرایند تولید برای مشتری افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری و نهایتاً تطبیق بیشتر با نیازهای وی افزایش رضایتمندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل ونقل محصولنرم افزار تولید ERPطیف وسیعی از فعالیتهایی است که برای بهبود عملکرد فرایندهای داخلی سازمان به کار می رود. ERPاز طرف نرم افزارهای با چند زیرسیستم که فعالیتها را در تمام بخشهای سازمان یکپارچه می کنند، پشتیبانی می شود. این زیرسیستمها شامل برنامه ریزی تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی انبار، توزیع قطعات و مواد اولیه و یا ردگیری سفارشها می گردد.ویژگیهای نرم افزارهای تولید ERPسیستمهای ERPدر اصل تحول یافته سیستمهای برنامه ریزی نیازمندی تولید یا (MRP) IIهستند. در حال حاضر طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تولید ERPدر مرحله جلوتری نسبت به سایر نرم افزارهای ERPقرار دارد. نرم افزارهای تولید ERPداری فرایندهای کاری داخلی هستند که به شکل خاص برای بنگاههاب تولیدی و به منظور مدیریت کل چرخه از سفارش تا محصول نهایی هستند. این چرخه شامل مراحل مختلفی از جمله تامین مواد اولیه، برنامه ریزی تولید، تولید، بازاریابی، فروش و ثشخیص و ثبت نهایی عملیات فروش. برخی از تامین کنندگان ERPفرایندهای تولید را به شکل الکترونیکی و real-timeبه مشتری ارایه می دهند. سازمان می تواند با کارآمد کردن فرایندها و بهینه سازی چرخه سفاش محصول و فرایندهای تولید، استفاده از منابع را به حداکثر رسانده و هزینه را کمینه کند.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
تولید و انبارداری / سیستم یکپارچه تولیدی و صنعتی
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

انبارداری و برنامه ریزی تولید به گونه صحیح-تغییرات توسط کاربران-شبکه داخلی

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

پلتفرم توسعه
نامشخص
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز
آموزش رایگان اولیه: نامشخص
نحوه آموزش: نامشخـص
پشتیبانی رایگان اولیه: نامشخص
نحوه پشتیبانی: نامشخـص

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

3 سال و 4 ماه پیش

آخرین اخبار

فهرست مشتریان ما : شرکت مهرکار،شرکت ماشین سازان وانا پرس،شرکت صدصنعت و ...

16 آبان 1394

دیگر نرم افزار هایی که در این دسته می توانید مشاهده کنید:

صنعتی یاس سیستم

تولید توسط آرک

معرفی نرم افزار:

گاهی با داشتن اطلاعاتی ساده از بهای تمام شده محصول و اجزاء آن می توان در یک مجموعه، تصمیمات مهم و اساسی گرفته و از بروز اشکالات ناخواسته و هزینه های بی مورد و حتی فرصتهای از د...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای کاتالوگ
صنعتی یاس سیستم
کاتالوگ
دارد
صنعتی یاس سیستم
دمو
نامشخص
صنعتی یاس سیستم
پشتیبانی رایگان
نامشخص
صنعتی یاس سیستم
آموزش رایگان
نامشخص
چرا صنعتی یاس سیستم از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: شروع از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این نرم افزار ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
ثبت دیدگاه

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (سیستم یکپارچه شایان) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »