امروزه در اقتصاد مبتنی بر دانش، ارزش پایدار از راه توسعه دارائیهای نامشهودی، نظیر: مهارتها، دانش نیروی کار، ارتباط شرکت با مشتریان و تامین کنندگان و ایجاد فضای سازمان نوآوری پذیر، ایجاد می‌شود. مدیریت دانش، یک فعالیت استراتژیک است برای ارزشمند شدن دانش و خلق دانش جدید از راه هم‌افزایی. کنترل و ارزیابی مدیریت دانش در سازمان، به عنوان عامل حیاتی در موفقیـت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز بسیار مهم می باشد. روش ارزیابی متوازن رویکردی نوین برای مدیریت بر استراتژی است. توانمندی این روش در تحریک یادگیری و هدایت پرسشها برای رسیدن به چشم انداز است. ­در این ­مقاله ­به ارزیابی مدیریت دانش سازمان ­با روش­ کارت امتیازی متوازن­ می پردازیم ­تا ­از ­دانش سازمان ­در­جهت ­اهداف ­عالیه ­و­کسب ­مزیت رقابتی بهره‌گرفته شود.

قیمت: شروع از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نحوه خرید: خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین)
راه های مشاهده: نمایش حضـوری

از دیدگاه 1 نفر
خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت
ارزیابی کلی
(4 از ۵)

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« در انتظار تایید »
تولید کننده
مصطفی طاوسی
دفتر مرکزی
کردستان - سقز
از سال
۱۳۹۰
سایر محصولات
ندارد

راه های ارتباطی با مصطفی طاوسی

تلفن
۰۹۱۸۸۸۳۰۸۰۰
فکس
ایمیل
info.bscsoftware@gmail.com
وب سایت
http://www.BSCsoft.ir/
آدرس

توضیحات

مدیریت استراتژیک دانش، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردارشده است. امروزه­ فرصتهای ­ارزش ­آفرینی­ سازمان، به مدیریت ­استراتژیهای ­دانش ­پایه‌­ای منوط شده، که ­هدف آنها به کارگیری ­داراییهای­ نامشهود­ سازمان ­است و این امر سبب ­تحولات­ قابل­ ملاحظه‌ای ­در برنامه‌ها، ساختارها و سیستم‌های ­مختلف ­موجود در سازمان­ شده ­است و الزاماتی را به ­لحاظ ­ایجاد سیستم‌های­ جدید­ به ­همراه ­داشته است­. ­لیکن توجه ­به ­مقوله ­دانش ­و مدیریت ­دانش ­در سازمانها، ­در اولویت قرارگرفته‌­است. هدف مدیریت دانش‌، بیشینه ­کردن­ سودآوری­ و افزایش اثر بخشی ­سازمانی است. در عصر دانایی ­و دانش محوری، مدیریت­ دانش­ از اهمیت ویژه‌­ای­ برخوردار شده ­است. مدیریت ­دانش ­اثر بخش، ­­به ­افرادی نیاز دارد­ که تجربه­‌ای­ مفید ­در فراهم­ کردن ­دانش دارند و افرادی ­حرفه‌­ای ­و با تجربه ­اند، که ­دانش­ را فراهم­ می‌کنند ­و در دسترس­ کسانی ­قرار می­­‌دهند که­ مخازن اطلاعات سازمان ­را­­ توسعه ­می­‌دهند .
در اغلب ­منابع­،­ مدیریت ­دانش دارای ­چهار ­بخش ­اصلی ایجاد، ذخیره­‌سازی ­و ­بازیابی­­­، انتقال ­و به کارگیری دانش است ­و همواره­ پنجمین ­مرحله­ که می‌­تواند اندازه­‌گیری ­دانش باشد در مراحل ­اصلی­ مدیریت­ دانش ­از قلم ­افتاده ­است، در حالی که­ وجود آن­ برای­ موفقیت­ اجرای­ سایر فرایندهای مدیریت دانش ­امری ضروری­ است. مدیریت ­دانش­ برای­­ اجرای اثر بخش­ نیاز به­ روشها، فن‌­آوری و ابزارهای درست دارد .

طبق تعریف داونپورت­ و پروساک­­ دانش به معنای ­جریان ­پیچیده‌ای ­از تجربیات­ ساخت­ یافته­، ارزشها، اطلاعات ­زمینه‌ای­ و­ بینش ­کارشناسی است ­که چارچوبی ­را ­برای ارزشیابی ­و­ تلفیق­ تجارب ­و ­اطلاعات ­جدید فراهم می‌کند ­که­ از ­تفکر ­افراد نشئت­ می گیرد. دانش در فرایند مدیریت ­دانش­ از ­راه ­ذهن هایی ­که­ آن­ را­ به­ کار می­‌گیرند، ­به وجود ­می‌آید. کیفیت­ مدیریت ­دانش­ پیاده شده در سازمان،­ به ­این بستگی ­دارد که دقیقا مشخص شود که­ چه اقدامی ­در کجا­ بایستی ­انجام­ شود که بیشترین رشد را در فرایند ­ایجاد و توسعه ­دانش مدیریت ­دانش و بیشترین ­تاثیر مثبت­ را در سازمان ­به وجود آورد ­و مهمترین ­ابزار ­­­­این امر، ­امکان ­اندازه­‌گیری ­دانش و مدیریت ­دانش در سازمان ­است .
­مقالات ­متعددی ­در زمینه­ ‌مدیریت ­دانش ­و ­استراتژیهای ‌مدیریت دانش در سازمان ­منتشر شده ­و روشهای اندازه ­گیری ­و ارزیابی ­مدیریت دانش ­سازمان ­شناخته شده ­است. نقطه­ مشترک ­تمامی ­مقالات ­‌مدیریت دانش، شناسایی­ و ­سازماندهی دانش ضمنی ­و ­آشکاری­ که­ در ­سازمان­­ها ­وجود ­دارد، و استفاده ­درست از آن­ است.­

یکی از روشهای ارزیابی مدیریت دانش در سازمان، روش کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن از سنجش برای تسخیر مهارتها، فرایندها و احتیاجات مشتری که منجر به آینده مطلوبی که در چشم‌انداز می شود ، استفاده می‌کند. کارت امتیازی بر روی نتایج سازمان تمرکز دارد و با ایجاد توازن منجر به آینده مطلوبی که در چشم ‌انداز منعکس شده ، می شود (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۴).

از آنجا که کارت امتیازی­ متوازن،­ روشی ­مناسب ­برای ­شناخت ­و جذب دارایی نامشهود ­سازمان به حساب می‌آید، ­در این ­مقاله ­به ارزیابی مدیریت دانش سازمان ­با روش­کارت امتیازی متوازن­ می‌پردازیم­ و ­با ­تکیه ­بر­ عوامل کلیدی موفقیت­ الگوی ­بهبود ­سازمان ­را­ ارائه کرده ­تا ­از ­دانش سازمان ­در­ جهت ­اهداف ­عالیه ­و­ کسب مزیت رقابتی ­استفاده شود.

روش­ کارت­ امتیازی ­متوازن­: کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ شد. ­این ­روش یکی­ از روشهای­ مرسوم­ و توسعه ­یافته­ شده­ در آمریکا­ برای اندازه­‌گیری ­بهره‌­وری ­سازمانی ­و یکی ­از روشهای ­با­قابلیت بالای مدیریت ­دانش­ است­.­ مزیت ­عمده ­این ­رویکرد در مدیریت ­دانش ­این ­است­ که ارتباطی تنگاتنگ ­بین ­یادگیری سازمانی ­و ­سایر اندازه‌­گیری ­را ­بیان­ می‌‌کند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد است­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) است .

چار چوب ­چهار وجهی­ کارت ­امتیازی متوازن ­نشان­ می­‌دهد ­که چگونه ­سازمان ­با سرآمدی در فرایندهای داخلی ­و ارتقای ­ارتباط ­­با مشتریان، برای ­سهامداران ­خود ارزش ­می­‌آفریند و ­با همسویی ­کارکنان، سیستمها و فرهنگ داخلی، زمینه بهبود مستمرفرایندهای سازمان را میسر می‌سازد.
کارت امتیازی ­متوازن، ­مکانیسمی ­را فراهم می‌­آورد که ­به­ کمک­ آن، ­سازمان ­برنامه‌­های­ عملیاتی یکپارچه‌­ای را در راه ­رسیدن ­به اهداف ­اجرا­ می‌کند که این ­برنامه­‌های عملیاتی، عبارتند از:­ جمع‌آوری داده­، ­گزارش ­دهی، تخصیص منابع­،‌ جلسه ­راهبری­ و حل­ مسئله­، بازنگری ­استراتژی ­در پرتو دانش ­تجارب جدید. ­در واقع ­با این­ مکانسیم، سازمان ­برای­ حل­ مشکلات ­به­ صورت جمعی ­اقدام ­می‌­کند.­ کارت امتیازی ­متوازن­ ماموریت، ­ارزشها، ­چشم‌انداز ­و استراتژی سازمان­ را­ به اهداف ­و­ شاخصهای ­عملکرد ­در ­هر ­یک از چهار وجه کارت امتیازی، ترجمه می‌کند.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور آموزشی و پژوهشی / سیستم های مدیریت دانش
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

کارایی راحت محاسبات دقیق پیاده سازی اصولی

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

پلتفرم توسعه
نامشخص
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز
آموزش رایگان اولیه: نامشخص
نحوه آموزش: نامشخـص
پشتیبانی رایگان اولیه: نامشخص
نحوه پشتیبانی: نامشخـص

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

5 سال و 3 ماه پیش

آخرین اخبار

تاکنون برای این نرم افزار اخباری در آرمانت ثبت نشده است.

نقد و بررسی

۱ دیدگاه


نویسنده: mohammad | ۲۰ آذر ۹۷ در ساعت ۱۱:۰۹:۵۹

خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت

ارزیابی کلی
(4 از ۵)

خواسته ما از این نرم افزار این است که بتواند به راحتی جستجو را در فایل های خود و فایل های پیوست شده اعم از ورد و pdf را به راحتی انجام دهد. توانایی ارزیابی بین سطوح و بخش های مختلف این کارخانه را داشته باشد. امکان ارتقاع داشته باشد. رابط کاربری خوبی داشته باشد. توانایی ارتباط با لینک ها و صفحات تحت وب را داشته باشد.


ثبت دیدگاه

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (مصطفی طاوسی) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »