نرم افزار نرم افزار رستوران آریا(سمر) در آرمانت تایید نشده است.