نرم افزار اطلاع رسانی و نوبت دهی از طریق تلفن در آرمانت تایید نشده است.