دانشنامه مدیریت تعمیر، تعمیرگاه و نگهداری

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

http://cmms.saynasystem.com/

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) یکی از متداول‌ترین اقدامات جهت جلوگیری از وقوع خرابی‌هایی که باعث توقف کار تجهیز و یا سیستم در سازمان خواهد شد نگهداری تعمیرات پیشگیرانه است بر اسا ...