دانشنامه مدیریت استراتژیک

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

ويرا افزاران

BSC مخفف Balance Score Cart مي باشد يا همان كارت امتيازي متوازن ، و نرم افزاري است كه با آن مي توان عمكرد سازمان را اندازه گيري نمود. ارزيابي عملكرد سازمان اصولا بر اساس اندازه گيري تحقق شاخص ها و ...