دانشنامه نرم افزار های مدرسه

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

edu.dayasoft,ir

ترکیب نام شرکت همراه افزار دایا و واژه های آموزش و دانش آموز - سامانه ای در بستر موبایل و تبلت های هوشمند جهت ثبت راحت اطلاعات، نظارتی دقیق و اطلاع رسانی سریع به اولیا