دانشنامه مدیریت و برنامه ریزی امور مالی

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

این نرم‌افزارها عموما شامل عنوان هایی مانند نرم‌افزارهای حسابداری، خزانه داری و صندوق، بودجه و اعتبارات و ... می‌شوند. نرم‌افزارهای بانکی و پرداخت اینترنتی هم می‌توانند در این دسته طبقه بندی شوند. ه ...