دانشنامه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

http://mahfaco.com/news/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D ...

امکان ردیابی مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات ، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین فرآیندهایی است که میبایست کارخانجات تولیدی و صنعتی در مقیاس متوسط و بزرگ همواره در دستور کار خود داشته ب ...