دانشنامه نرم افزار های درمانگاه و کلینیک

فعالترین شرکت ها

پربازدید ترین واژه ها

کد COI مقاله: KMTTORBAT01_013/

فراهم نمودن یک مراقبت جامع، مناسب و با کیفیت از بیماران، نیازمند گردآوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های کلینیکی بسیار پیچیده است که با استفاده از مدارک پزشکی الکترونیک بیماران انجام می شود. از طرفی م ...