دانشنامه نرم افزار های بیمارستان (HIS)

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

http://www.karingroup.ir

Hospital Information System یا سیستم اطلاعات بیمارستانی. در معنای گسترده تر HIS را سیستم اطلاعاتی سلامت می گویند.نظام اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System) یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه م ...