سهام ممتاز

گروه یا نوع دوم از سهام سرمایه که شرکت های تجاری علاوه بر سهام عادی صادر می کنند. سهام ممتاز ، همان طور که از نامش پیداست ، ارجحیت خاصی نسبت به سهام عادی دارد. سود نقدی سهام قبل از توزیع میان سهامداران عادی و رویدادهای تسویه ی شرکت ، میان سهامداران ممتاز تقسیم می شود. سهام ممتاز معمولا حق رأی به همراه ندارد و مؤسسه می تواند آن را به قیمت مشخصی برای هر سهم پس بگیرد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد